Tải sách tử huyệt cảm xúc pdf [Link Driver] – Sachpdf

“Tử huyệt cảm xúc: Sức mạnh thôi miên của lời nói” là một cuốn sách chuyên sâu viết về tác động của lời nói đến cảm xúc và hành vi của con người, được tác giả Roy Garn viết vào năm 2014.

Trong cuốn sách Tử huyệt cảm xúc PDF, Roy Garn giải thích về sức mạnh của lời nói và cách sử dụng chúng để thuyết phục và tác động đến người khác. Tác giả phân tích các kỹ thuật giao tiếp và các kỹ năng thuyết phục để giúp độc giả hiểu được tác động của lời nói đến cảm xúc của con người.

Thông tin chi tiết về sách tử huyệt cảm xúc pdf

Tên sách: Sách Tử huyệt cảm xúc

Tác giả: Roy Garn

Nhà xuất bản: Berrett-Koehler Publishers 

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 256

Thể loại: Sách chuyên sâu về giao tiếp và thuyết phục.

Cuốn sách này bao gồm 11 chương, trong đó tập trung vào các chủ đề khác nhau về tác động của lời nói đến cảm xúc và hành vi của con người. Các chủ đề bao gồm sức mạnh của lời nói, cách sử dụng câu hỏi, ngôn từ tích cực, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể, tâm lý học, câu chuyện, hình ảnh và thuyết phục không có lời nói. Cuốn sách cũng cung cấp những kỹ thuật và kỹ năng để tác động đến chính bản thân của người đọc.

“Tử huyệt cảm xúc: Sức mạnh thôi miên của lời nói” đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và được coi là một trong những cuốn sách quan trọng về giao tiếp và thuyết phục. Cuốn sách này có thể giúp người đọc nâng cao khả năng giao tiếp và thuyết phục, từ đó giúp họ đạt được thành công trong cuộc sống và công việc.

Xem thêm  Tải sách essential words for the ielts pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tải sách tử huyệt cảm xúc pdf

Link Tải sách tử huyệt cảm xúc pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách tử huyệt cảm xúc nói về vấn đề gì?

“Tử huyệt cảm xúc: Sức mạnh thôi miên của lời nói” của tác giả Roy Garn là một cuốn sách chuyên sâu về tác động của lời nói đến cảm xúc và hành vi của con người. Cuốn sách được viết để giúp người đọc hiểu rõ hơn về sức mạnh của lời nói và cách sử dụng chúng để thuyết phục và tác động đến người khác. 

Cuốn sách này tập trung vào sức mạnh của từ ngữ và lời nói trong tác động đến cảm xúc và hành vi của con người. Tác giả giải thích cách sử dụng lời nói để thuyết phục, tác động và thay đổi suy nghĩ của người khác. Cuốn sách cũng đề cập đến những sai lầm thông thường trong giao tiếp và cách để tránh chúng. Với những kiến thức và kỹ năng được trình bày trong cuốn sách, người đọc có thể nâng cao khả năng giao tiếp và thuyết phục của mình để đạt được thành công trong cuộc sống và công việc

Cuốn sách “Tử huyệt cảm xúc: Sức mạnh thôi miên của lời nói” cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng để nâng cao khả năng giao tiếp và thuyết phục của người đọc, giúp họ đạt được thành công trong cuộc sống và công việc.

Xem thêm  Tải sách tam quốc diễn nghĩa pdf Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách tử huyệt cảm xúc của Roy Garn

“Tử huyệt cảm xúc: Sức mạnh thôi miên của lời nói” là cuốn sách của tác giả Roy Garn tập trung vào tác động của lời nói đến cảm xúc và hành vi của con người. Tác giả cung cấp các kỹ năng và kiến thức để sử dụng lời nói để thuyết phục, tác động và thay đổi suy nghĩ của người khác. Cuốn sách cũng đề cập đến những sai lầm thông thường trong giao tiếp và cách để tránh chúng. Với những kiến thức và kỹ năng được trình bày trong cuốn sách, người đọc có thể nâng cao khả năng giao tiếp và thuyết phục của mình để đạt được thành công trong cuộc sống và công việc.

Cuốn sách được chia thành 11 chương, mỗi chương tập trung vào một chủ đề khác nhau về tác động của lời nói đến cảm xúc và hành vi của con người. Những chủ đề được đề cập trong cuốn sách bao gồm:

 • Sức mạnh của lời nói và tác động của chúng đến cảm xúc của con người
 • Cách sử dụng lời nói để thuyết phục và tác động đến người khác
 • Những sai lầm thông thường trong giao tiếp và cách tránh chúng
 • Cách sử dụng câu hỏi để thuyết phục và tác động đến suy nghĩ của người khác
 • Cách sử dụng ngôn từ tích cực để thay đổi cảm xúc của người khác
 • Cách sử dụng giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể để tác động đến người khác
 • Cách sử dụng tâm lý học để thuyết phục và tác động đến người khác
 • Cách sử dụng câu chuyện để tác động đến tâm trạng của người khác
 • Cách sử dụng hình ảnh để tác động đến trí tưởng tượng của người khác
 • Cách sử dụng thuyết phục không có lời nói
 • Cách sử dụng lời nói để tác động đến chính bản thân của mình
Xem thêm  Tải sách lược sử tương lai pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách tử huyệt cảm xúc pdf


Tóm lại, “Tử huyệt cảm xúc: Sức mạnh thôi miên của lời nói” là một cuốn sách chuyên sâu về giao tiếp và thuyết phục, được viết bởi tác giả Roy Garn và xuất bản bởi nhà xuất bản Berrett-Koehler Publishers vào năm 2014. Cuốn sách này tập trung vào tác động của lời nói đến cảm xúc và hành vi của con người, cung cấp các kỹ thuật và kỹ năng để tác động đến người khác và cải thiện khả năng giao tiếp và thuyết phục của người đọc. Cùng tải xuống cuốn Tử huyệt cảm xúc pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *