Tải sách family and friends 5 special edition student book pdf Link Driver

“Family and Friends 5 Special Edition Student Book” tác giả Naomi Simmons là một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh dành cho trẻ em. Cuốn sách này bao gồm các bài học tiếng Anh được thiết kế cho trẻ em, tập trung vào các chủ đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày, gia đình, bạn bè và các hoạt động vui chơi của trẻ.

Sách tập trung vào việc giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Cuốn sách còn bao gồm đĩa CD kèm theo, giúp trẻ luyện tập và phát triển kỹ năng nghe và phát âm.

Ngoài ra, Family and Friends 5 Special Edition Student Book PDF còn đề cập đến một số giá trị nhân văn và kỹ năng sống, giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội và tâm lý, như tình bạn, sự tôn trọng, tự tin và sự tự lập.

Thông tin chi tiết về sách family and friends 5 special edition 

student book 

Nhà Cung Cấp Cty Phương Nam
Tên sách Sách family and friends 5 special edition student book
Tác giả Naomi Simmons
NXB Oxford University Press
Số trang 95

“Family and Friends 5 Special Edition Student Book” tác giả Naomi Simmons là một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh dành cho trẻ em từ 10-11 tuổi. Cuốn sách này bao gồm 16 bài học chính với nhiều chủ đề khác nhau như gia đình, bạn bè, văn hóa và các hoạt động vui chơi.

Xem thêm  Tải sách sgk văn 11 pdf Link Driver

Cuốn sách chia mỗi bài học thành các phần nhỏ, bao gồm các hoạt động thực hành giúp trẻ em nắm vững từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Cuốn sách còn bao gồm các tài liệu hỗ trợ như các trò chơi, bài tập, đồ họa và hình ảnh màu sắc.

Sách còn cung cấp đĩa CD kèm theo, giúp trẻ em luyện tập và phát triển kỹ năng nghe và phát âm. Bên cạnh đó, cuốn sách còn tập trung vào các giá trị nhân văn và kỹ năng sống, giúp trẻ em phát triển các kỹ năng xã hội và tâm lý, như tình bạn, sự tôn trọng, tự tin và sự tự lập.

Tải sách  family and friends 5 special edition student book pdf

Link Tải sách family and friends 5 special edition student book pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

 Sách  family and friends 5 special edition student book nói về vấn đề gì?

“Family and Friends 5 Special Edition Student Book” tác giả Naomi Simmons là một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh dành cho trẻ em, tập trung vào việc giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Cuốn sách này chủ yếu tập trung vào các chủ đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày, gia đình, bạn bè và các hoạt động vui chơi của trẻ.

Cuốn sách bao gồm nhiều bài tập và hoạt động thực hành để giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Cuốn sách còn bao gồm đĩa CD kèm theo, giúp trẻ luyện tập và phát triển kỹ năng nghe và phát âm.

Xem thêm  Tải sách 3500 từ vựng tiếng anh theo chủ đề pdf [Link Driver] - Sachpdf

Ngoài ra, “Family and Friends 5 Special Edition Student Book” còn đề cập đến một số giá trị nhân văn và kỹ năng sống, giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội và tâm lý, như tình bạn, sự tôn trọng, tự tin và sự tự lập.

Tóm tắt sách family and friends 5 special edition student book tác giả Naomi Simmons

“Family and Friends 5 Special Edition Student Book” tác giả Naomi Simmons là một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh dành cho trẻ em từ 10-11 tuổi. Cuốn sách bao gồm 16 bài học chính với nhiều chủ đề khác nhau như gia đình, bạn bè, văn hóa và các hoạt động vui chơi.

Cuốn sách chia mỗi bài học thành các phần nhỏ, bao gồm các hoạt động thực hành giúp trẻ em nắm vững từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Cuốn sách còn bao gồm các tài liệu hỗ trợ như các trò chơi, bài tập, đồ họa và hình ảnh màu sắc.

Sách cung cấp đĩa CD kèm theo, giúp trẻ em luyện tập và phát triển kỹ năng nghe và phát âm. Ngoài ra, cuốn sách tập trung vào các giá trị nhân văn và kỹ năng sống, như tình bạn, sự tôn trọng, tự tin và sự tự lập, giúp trẻ em phát triển các kỹ năng xã hội và tâm lý.

Tác giả của cuốn sách là Naomi Simmons và Tamzin Thompson, những chuyên gia trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ em. Tóm lại, “Family and Friends 5 Special Edition Student Book” là một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh chất lượng cao, giúp trẻ em phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

Xem thêm  Tải sách sống thực tế giữa đời thực dụng pdf Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói  sách family and friends 5 special edition student book pdf


Tóm lại, “Family and Friends 5 Special Edition Student Book” tác giả Naomi Simmons giúp trẻ em phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của mình thông qua các hoạt động thực hành và bài tập, cũng như giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội và tâm lý. Cùng tải xuống cuốn sách family and friends 5 special edition student book pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *