Tải sách 36 kế và 36 đối kế pdf [Link Driver] – Sachpdf

Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu đã và đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, toàn cầu hóa cũng chính là xu hướng của thế kỷ 21, khi mà tất cả các quốc gia đều không thể nằm ngoài quy luật, sự cạnh tranh kinh tế còn ngặt nghèo hơn bất cứ lúc nào. Ở bối cảnh này chúng ta buộc phải hợp tác, được hưởng nhiều lợi ích nhưng cũng chịu áp lực cạnh tranh vô cùng lớn. Chỉ có sức mạnh về phương tiện, vũ khí, nhân lực, trí tuệ mới có thể đảm bảo cho chúng ta bình an vô sự, hợp tác và phòng vệ.

Có binh mạnh nhưng không có tài dụng binh thì cũng coi như bỏ, có phương tiện mạnh mà không biết sử dụng cũng bằng không. Trong các loại phương tiện, vũ khí, có một loại đặc biệt lợi hại, đó là “kế”. Giỏi mưu kế tự động dùng đúng người, đi đúng đường và hưởng đúng thành tích. Vậy kế hay mưu kế là gì?

Kế được định nghĩa là “cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó.” Kế là biện pháp, là cách thức là kỹ năng giải quyết vấn đề. Kế khác biệt với những cách thức, biện pháp thông thường ở 3 yếu tố:

 1. Kế được triển khai một cách chủ động, bí mật và bất ngờ.
 2. Kế thường áp dụng cho trường hợp lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều.
 3. Kế được dùng để giải quyết những tình huống khó khăn, ngặt nghèo chẳng hạn như trước bờ vực sinh tử.

Như vậy, hiểu một cách bình dị nhất thì Kế là những cách đặc biệt, những mưu lược có thể áp dụng tức thời nhằm giải quyết một tình huống khó khăn cụ thể trước mắt. Hãy cùng tìm hiểu sơ qua về Sách 36 kế và 36 đối kế PDF nhé!

Thông tin chi tiết về sách 36 kế và 36 đối kế 

 • Tên sách: 36 Kế Và 36 Đối Kế Trong Kinh Doanh
 • Tác giả: Hầu Gia (Hầu Gia Gia)
 • Dịch giả: Nhiều dịch giả
 • Thể loại: Kinh doanh
 • Nhà xuất bản: NXB Khoa học Xã Hội
 • Năm đầu tiên xuất bản: Không rõ
Xem thêm  Tải sách giáo khoa toán 12 đại số pdf Link Driver

Thông tin tác giả

Chưa rõ tác giả & năm đầu tiên 36 Kế và 36 Đối Kế Trong kinh doanh xuất hiện, các bản sau này là sự tổng hợp, đúc kết lại theo các tài liệu sử sách quân sự được lưu truyền tại Trung Hoa. Cuốn sách Eccthai đang review do tác giả Khánh Vinh biên soạn. Tác giả người Trung Quốc, không có quá nhiều thông tin.

Tải sách 36 kế và 36 đối kế PDF

Link Tải sách 36 kế và 36 đối kế  PDF đang cập nhật …

TẢI VỀ

Sách 36 kế và 36 đối kế nói về vấn đề gì?

36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh – Cổ nhân từ nghìn xưa luôn có lối tư duy sắc bén và khôn ngoan để giải quyết những yếu tố khó khăn phát sinh trong cuộc sống. Từ chuyện ăn ở sinh hoạt thông thường nhất cho đến tướng lĩnh dụng binh, nhà vua trị nước đều cần những kế sách, mưu lược tuyệt đỉnh. Đó là yêu cầu bắt buộc của thời cuộc khi mà ngày ngày luôn có những cuộc giao tranh đụng độ giữa các cá nhân bình dân cho đến cuộc tranh đấu tranh liên miên giữa các vùng cát cứ, chư hầu hay các quốc gia với nhau. Thắng hay bại toàn bộ đều tùy thuộc vào kế sách.

36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh giúp con người mở rộng vô hạn các phương án để giải quyết tốt những tình huống quan trọng, cấp bách một cách khôn ngoan. Trong cuốn sách này lần lượt là 72 kế sách, trình bày kế sách và những ví dụ thiết thực trong cuộc sống tại thời điểm này và chuyện thương trường.

Tóm tắt sách 36 kế và 36 đối kế của Hầu Gia

36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, sự tồn tại hay suy vong của mỗi người, mỗi tổ chức đều phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có đủ sức cạnh tranh và hợp tác mang tính chất toàn cầu hay không. Để cạnh tranh, hợp tác hoặc phòng vệ, tất nhiên chúng ta cần phải có những phương tiện, vũ khí mạnh. Trong các loại phương tiện, vũ khí, có một loại đặc biệt lợi hại, đó là kế.

Xem thêm  Tải sách cuốn theo chiều gió pdf [Link Driver] - Sachpdf

36 kế & 36 đối kế trong kinh doanh

 • Kế 1: Thả bóng bắt mồi
 • Kế 2: Thả mồi bắt bóng
 • Kế 3: Phú quý kế
 • Kế 4: Khổ nhục kế
 • Kế 5: Thả tép bắt tôm
 • Kế 6: Thả tôm bắt tép
 • Kế 7: Kích tướng kế
 • Kế 8: Hàn tướng kế
 • Kế 9: Rung cây dọa khỉ
 • Kế 10: Trồng cây dụ khỉ
 • Kế 11: Mỹ nhân kế
 • Kế 12: Nam nhân kế
 • Kế 13: Thừa gió bẻ măng
 • Kế 14: Tạo gió bẻ măng
 • Kế 15: Thừa nước đục thả câu
 • Kế 16: Tạo nước đục thả câu
 • Kế 17: Thuận tay dắt bò
 • Kế 18: Nghịch tay dắt bò
 • Kế 19: Giả yếu chế mạnh
 • Kế 20: Giả mạnh chế yếu
 • Kế 21: Biết là giả là không biết
 • Kế 22: Không biết mà giả là biết
 • Kế 23: Giương đông kích tây
 • Kế 24: Giương đông kích đông
 • Kế 25: Du long chuyển phượng
 • Kế 26: Du phượng chuyển long
 • Kế 27. Xuất khách vi chủ
 • Kế 28. Xuất chủ vi khách
 • Kế 29. Quýt làm cam chịu
 • Kế 30. Quýt làm quýt chịu
 • Kế 31. Muốn bắt mà lại thả
 • Kế 32. Muốn thả mà lại bắt
 • Kế 33. Ve sầu thoát xác
 • Kế 34. Ve sầu nhập xác
 • Kế 35. Tấn kế
 • Kế 36. Tẩu kế
 • Kế 37. Bớt củi dưới nồi
 • Kế 38. Thêm củi dưới nồi
 • Kế 39. Điệu hổ ly sơn
 • Kế 40. Điệu sơn ly hổ
 • Kế 41. Ly gián kế
 • Kế 42.
 • Kế 43. Một mũi tên hai con nhạn
 • Kế 44. Hai mũi tên một con nhạn
 • Kế 45. Mượn đầu heo nấu cháo
 • Ke 46. Mượn cháo luộc đầu heo
 • Kế 47. Qua sông phá cầu
 • Kế 48. Qua sông giữ cầu
 • Kể 49. Hoãn binh kế
 • Kê 50. Hoãn tịnh kê
 • Kê 51. Lấy khỏe đánh mệt
 • Kê 52. Lấy mệt đánh khỏe
 • Kê 53. Bất tướng kế
 • Kê 54. Bắt quân kế
 • Kế 55. Hỏa mù kế
 • Kể 56. Hỏa châu kế
 • Kế 57. Di thi kế
 • Kế 58. Di ngôn kế
 • Kế 59. Gián kế
 • Kê 60. Phản gián kế
 • Kế 61. Đảo kế
 • Kê 62. Đồng kê
 • Kê 63. Thái cực kế
 • Kê 64. Lưỡng cực kê
 • Kê 65. Tương kế tựu kế
 • Kế 66. Phản tương kế tựu kệ
 • Kê 67. Liên hoàn kế
 • Kế 68. Đơn kế
 • Kê 69. Định kế
 • Kế 70. Biến kế
 • Kế 71. Hữu kế
 • Kế 72. Vô kế
Xem thêm  Tải sách the official cambridge guide to ielts pdf Link Driver] - Sachpdf

36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh đúc kết được những tinh hoa về mưu lược, những kế sách và đối kế mà con người ở bất cứ tầng lớp nào cũng cần biết và áp dụng trong đời sống để hóa giải những khó khăn thành thuận lợi… trong quan hệ xã hội… Trong thời đại mà sự khởi nghiệp và công nghiệp 4.0 đang bùng nổ… thì cuốn sách này là người bạn đồng hành cho lãnh đạo hoặc các bạn trẻ muốn tìm kiếm thành công”.

Nghe sách nói nghĩ giàu làm giàu pdf

Tóm lại 36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh Các mưu kế đã được sắp xếp theo một hệ thống hợp lý, những kế con nhưng mà thiết yếu cũng được xếp riêng thành một kế, những mặt khác nhau của kế nếu quan trọng cũng được xếp riêng thành một kế. Điều mới lạ về tính phong phú của hệ thống là một trong những phương tiện giúp cho con người giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong đời sống.Cùng tải xuống cuốn sách 36 kế và 36 đối kế PDF để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *