Tải sách bài tập hóa 9 pdf [Link Driver] – Sachpdf

Sách bài tập hóa 9 pdf

Sách bài tập hóa lớp 9 là một tài liệu giáo dục được thiết kế để giúp học sinh lớp 9 nâng cao kiến thức và kỹ năng trong hóa học. Sách bao gồm năm chương chính, từ giới thiệu về cấu trúc nguyên tử và liên kết hóa học, các chất và phản ứng hóa học, tính acid-bazơ và các hợp chất hữu cơ cơ bản, đến polyme và ứng dụng của chúng trong đời sống. Mỗi chương cung cấp cho học sinh một loạt các bài tập và câu hỏi để áp dụng kiến thức và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của họ trong hóa học. 

Sách bài tập hóa lớp 9 là một tài liệu giáo dục hữu ích cho học sinh và giáo viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong môn học hóa học. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách bài tập hóa 9 pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách bài tập hóa 9 pdf

 • Tên sách: Sách bài tập hóa lớp 9 
 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2014
 • Số trang: 157 trang
 • Thể loại: Sách giáo khoa
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách bài tập hóa lớp 9 là một tài liệu giáo dục được thiết kế để giúp học sinh lớp 9 nâng cao kiến thức và kỹ năng trong hóa học. Sách bao gồm năm chương chính, mỗi chương được phân chia thành các phần con nhỏ. 

Sách cung cấp cho học sinh một loạt các bài tập, câu hỏi và các hoạt động thực hành để giúp họ hiểu và áp dụng các khái niệm hóa học vào thực tế. Sách bài tập hóa lớp 9 là một tài liệu hữu ích cho học sinh và giáo viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong môn học hóa học.

Xem thêm  Tải sách triệu chứng học nội khoa y hà nội pdf Link Driver] - Sachpdf

Tải sách bài tập hóa 9 pdf

 Link Tải sách bài tập hóa 9 pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách bài tập hóa 9 nói về vấn đề gì?

Sách bài tập Hóa học lớp 9 nói về các vấn đề liên quan đến hóa học cơ bản như cấu trúc nguyên tử, liên kết hóa học, các phản ứng hóa học cơ bản, các hợp chất hóa học, các phản ứng hóa học cơ bản và các chủ đề đặc biệt trong hóa học như vật liệu polymer, hóa học vô cơ và hóa học hữu cơ. Cuốn sách này cung cấp các bài tập và câu hỏi để học sinh lớp 9 có thể củng cố kiến ​​thức và kỹ năng trong hóa học. 

Sách bài tập Hóa học lớp 9 là một cuốn sách bao gồm các bài tập về hóa học dành cho học sinh lớp 9. Cuốn sách được chia thành các phần khác nhau, bao gồm:

 1. Các khái niệm cơ bản về hóa học: Đây là phần giới thiệu về các khái niệm cơ bản của hóa học như cấu trúc nguyên tử, liên kết hóa học, các phản ứng hóa học cơ bản, và các chất đơn giản.
 2. Hợp chất hóa học: Phần này giải thích về các hợp chất hóa học, bao gồm các loại hợp chất ion, phân tử và các hợp chất hữu cơ.
 3. Phản ứng hóa học: Phần này bao gồm các phản ứng hóa học cơ bản như phản ứng oxi hóa khử, phản ứng trao đổi, phản ứng thủy phân và phản ứng trùng hợp.
 4. Thực hành: Phần này bao gồm các bài tập về thực hành, bao gồm cách đo khối lượng, khối lượng riêng và sự tan chảy của các chất.
 5. Các chủ đề đặc biệt: Phần này bao gồm các chủ đề đặc biệt trong hóa học như vật liệu polymer, hóa học vô cơ và hóa học hữu cơ.
Xem thêm  Tải sách reading for ielts collins answer key pdf [Link Driver] - Sachpdf

Cuốn sách này cung cấp các bài tập và câu hỏi về các khái niệm và phản ứng hóa học cơ bản để giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến ​​thức và kỹ năng trong hóa học.

Tóm tắt sách bài tập hóa 9 

Sách bài tập hóa lớp 9 là một tài liệu giáo dục được thiết kế để cung cấp cho học sinh lớp 9 một loạt các bài tập và câu hỏi để giúp họ nâng cao kiến ​​thức về hóa học. Sau đây là nội dung chính của sách:

 1. Chương 1: Lý thuyết nguyên tử và liên kết hóa học – Giới thiệu về cấu trúc của nguyên tử, các khái niệm liên quan đến liên kết hóa học và các phản ứng hóa học cơ bản.
 2. Chương 2: Các chất và phản ứng hóa học – Giải thích về các chất hóa học khác nhau, bao gồm khí, chất lỏng và chất rắn, và các phản ứng hóa học cơ bản như phản ứng oxi hóa khử.
 3. Chương 3: Acid – Bazơ – Giới thiệu về tính chất acid-bazơ, độ pH và các phản ứng acid-bazơ.
 4. Chương 4: Các loại hợp chất hữu cơ – Giải thích về các loại hợp chất hữu cơ cơ bản, bao gồm hydrocacbon, ancol, este, amino axit và lipid.
 5. Chương 5: Polyme – Giới thiệu về polyme và các ứng dụng của chúng trong đời sống.

Mỗi chương trong sách đi kèm với các bài tập và câu hỏi để học sinh có thể áp dụng kiến thức của mình vào thực tế và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của họ trong hóa học. Sách bài tập hóa lớp 9 là một tài liệu giáo dục hữu ích cho học sinh và giáo viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng trong môn học hóa học.

Xem thêm  Tải sách cách nền kinh tế vận hành pdf Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách bài tập hóa 9 pdf

Tóm lại, sách bài tập hóa lớp 9 là một tài liệu giáo dục giúp học sinh lớp 9 nâng cao kiến thức và kỹ năng trong môn học hóa học. Sách bao gồm năm chương chính về cấu trúc nguyên tử và liên kết hóa học, các chất và phản ứng hóa học, tính acid-bazơ và các hợp chất hữu cơ cơ bản, đến polyme và ứng dụng của chúng trong đời sống. Mỗi chương đi kèm với các bài tập và câu hỏi để giúp học sinh áp dụng kiến thức và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề. Sách bài tập hóa lớp 9 là một tài liệu giáo dục hữu ích cho học sinh và giáo viên trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong môn học hóa học. Cùng tải xuống cuốn sách bài tập hóa 9 pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *