Tải sách tâm lý học đám đông pdf Link Driver] – Sachpdf

Sách Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon là một tác phẩm cơ bản trong lĩnh vực tâm lý học xã hội, nghiên cứu về tâm lý học đám đông và những đặc điểm chung của đám đông. Tác giả phân tích sự thống nhất trong đám đông, ảnh hưởng của những người lãnh đạo và cảm xúc thường xuyên hiện diện trong đám đông.

Sách cũng cảnh báo về nguy cơ của sự kiểm soát đám đông và được đánh giá là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất về tâm lý học đám đông. Tác phẩm tâm lý học đám đông pdf này đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực tâm lý học xã hội.

Thông tin chi tiết về sách tâm lý học đám đông pdf

Tên sách: Tâm lý học đám đông (tiếng Anh: The Crowd: A Study of the Popular Mind)

Tác giả: Gustave Le Bon

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Alcan

Năm xuất bản: 1895

Số trang: 158

Sách Tâm lý học đám đông tập trung vào nghiên cứu về tâm lý học đám đông, đưa ra những quan điểm đột phá về tâm lý học đám đông và phân tích những đặc điểm chung của đám đông, chẳng hạn như tính thống nhất, sự ảnh hưởng của những người lãnh đạo và cảm xúc thường xuyên hiện diện trong đám đông. Tác giả cũng cảnh báo về nguy cơ của sự kiểm soát đám đông.

Xem thêm  Tải sách osho pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tác phẩm Tâm lý học đám đông đã ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực tâm lý học xã hội và được coi là một tác phẩm cơ bản trong lĩnh vực này. Sách cũng đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và được đánh giá là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất về tâm lý học đám đông.

Tải sách tâm lý học đám đông pdf

Link Tải sách tâm lý học đám đông pdf đang cập nhật …

Sách tâm lý học đám đông nói về vấn đề gì?

Sách Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon nói về tâm lý học của đám đông, tức là sự thay đổi tâm lý của con người khi họ tham gia vào một nhóm lớn. Tác giả đưa ra những quan điểm đột phá về tâm lý học đám đông và phân tích những đặc điểm chung của đám đông, chẳng hạn như tính thống nhất, sự ảnh hưởng của những người lãnh đạo và cảm xúc thường xuyên hiện diện trong đám đông.

Le Bon cho rằng, khi tham gia vào một đám đông, con người sẽ trở nên bất khả đoán và thay đổi hành vi, suy nghĩ theo hướng của đám đông thay vì suy nghĩ độc lập. Ông cũng nghiên cứu về sự lan truyền cảm xúc và ý tưởng trong đám đông, và đưa ra những lời cảnh báo về nguy cơ của sự kiểm soát đám đông.

Cuốn sách Tâm lý học đám đông đã trở thành một tác phẩm cơ bản trong lĩnh vực tâm lý học xã hội, ảnh hưởng đến nhiều tác giả và nhà nghiên cứu sau này trong việc tìm hiểu về tâm lý học đám đông.

Xem thêm  Tải sách cơ sở văn hóa việt nam pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon

Sách Tâm lý học đám đông (tên gốc tiếng Anh là “The Crowd: A Study of the Popular Mind”) là một tác phẩm nghiên cứu tâm lý học xã hội của nhà tâm lý học người Pháp Gustave Le Bon, được viết vào năm 1895. Cuốn sách trình bày các quan điểm của tác giả về tâm lý học đám đông, đưa ra những lập luận về sự thay đổi tâm lý của con người khi họ tham gia vào đám đông và ảnh hưởng của đám đông đối với hành vi và suy nghĩ của cá nhân.

Trong sách, Le Bon mô tả đám đông như một thực thể có ý thức riêng, khác biệt với ý thức của từng cá nhân. Ông cũng đề cập đến những đặc điểm chung của đám đông, chẳng hạn như tính thống nhất, sự ảnh hưởng của những người lãnh đạo và cảm xúc thường xuyên hiện diện trong đám đông.

Cuốn sách này đã đưa ra các quan điểm đột phá về tâm lý học xã hội và trở thành một trong những tác phẩm cơ bản trong lĩnh vực này. Nó đã ảnh hưởng đến nhiều tác giả và nhà nghiên cứu sau này trong việc tìm hiểu về tâm lý học xã hội và tâm lý học đám đông.

Nghe sách nói sách tâm lý học đám đông pdf


Tóm lại, sách Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon nói về tâm lý học của đám đông, phân tích đặc điểm chung của đám đông và ảnh hưởng của những người lãnh đạo và cảm xúc trong đám đông. Tác giả cảnh báo về nguy cơ của sự kiểm soát đám đông và tác phẩm này đã ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực tâm lý học xã hội. Cùng tải xuống cuốn sách tâm lý học đám đông pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách thống kê trong kinh tế và kinh doanh pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *