Tải sách từ tốt đến vĩ đại pdf Link Driver] – Sachpdf

Cuốn sách “Từ Tốt Đến Vĩ Đại” của Jim Collins là một cuốn sách nghiên cứu về các công ty thành công và những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các công ty thành công và thất bại trong quá trình phát triển. Cuốn sách tập trung vào 11 công ty từ những năm 1960 đến 2000, từ đó Collins đã đưa ra những khái niệm và nguyên tắc để giúp các doanh nghiệp phát triển và trở thành những công ty vĩ đại.

Các chủ đề chính trong cuốn sách Từ tốt đến từ vĩ đại PDF bao gồm lãnh đạo, tuyển dụng, chiến lược, văn hóa doanh nghiệp và sử dụng công nghệ hiện đại để tăng cường năng suất và hiệu quả. 

Thông tin chi tiết về sách từ tốt đến vĩ đại pdf

Tác giả Jim Collins
Tên sách Sách từ tốt đến vĩ đại
NXB NXB Trẻ
Năm XB 2021
Ngôn Ngữ Tiếng Việt
Số trang 484

Cuốn sách “Từ Tốt Đến Vĩ Đại” của Jim Collins là một tài liệu quý giá về nghiên cứu các công ty thành công và cung cấp những bài học quan trọng về cách xây dựng một doanh nghiệp vĩ đại. Các chủ đề chính trong cuốn sách bao gồm lãnh đạo, tuyển dụng, chiến lược, văn hóa doanh nghiệp và sử dụng công nghệ hiện đại để tăng cường năng suất và hiệu quả. Collins cho rằng, việc tập trung vào những lĩnh vực mà công ty có thể làm tốt nhất và đưa ra quyết định dựa trên sự tìm hiểu thật kỹ về thị trường và bản thân công ty là cực kỳ quan trọng để đạt được thành công bền vững. 

Xem thêm  Tải Sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán Pdf [Link Driver] – Sachpdf

Cuốn sách cung cấp cho người đọc một bộ khung tư duy rõ ràng và những khái niệm cần thiết để phát triển và nâng cao doanh nghiệp của mình.

Tải sách từ tốt đến vĩ đại pdf

 Link Tải sách từ tốt đến vĩ đại pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách từ tốt đến vĩ đại nói về vấn đề gì?

Cuốn sách “Từ Tốt Đến Vĩ Đại” của tác giả Jim Collins nghiên cứu về các công ty thành công và những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các công ty thành công và thất bại trong quá trình phát triển. Tác giả tiến hành một nghiên cứu kéo dài 5 năm và sử dụng phương pháp so sánh cặp đôi để so sánh các công ty có hiệu suất tài chính tốt trong suốt 15 năm liên tiếp. Cuốn sách tập trung vào 11 công ty từ những năm 1960 đến 2000, từ đó Collins đã đưa ra những khái niệm và nguyên tắc để giúp các doanh nghiệp phát triển và trở thành những công ty vĩ đại. Các chủ đề chính trong cuốn sách bao gồm lãnh đạo, chiến lược, tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp và sử dụng công nghệ hiện đại để tăng cường năng suất và hiệu quả. Cuốn sách cung cấp những bài học quý giá cho các doanh nghiệp về cách xây dựng một đội ngũ lãnh đạo xuất sắc, tập trung vào chất lượng tuyển dụng, phát triển chiến lược đúng đắn và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Xem thêm  Tải sách phi lý trí pdf Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách từ tốt đến vĩ đại của tác giả Jim Collins

Từ Tốt Đến Vĩ Đại (Good to Great) là một cuốn sách nghiên cứu về các công ty thành công và những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các công ty thành công và thất bại trong quá trình phát triển. Tác giả Jim Collins đã tiến hành một nghiên cứu kéo dài 5 năm và sử dụng phương pháp so sánh cặp đôi để so sánh các công ty có hiệu suất tài chính tốt trong suốt 15 năm liên tiếp. Cuốn sách tập trung vào 11 công ty từ những năm 1960 đến 2000, từ đó Collins đã đưa ra những khái niệm như:

  1. Level 5 Leadership: Lãnh đạo cấp 5 là loại lãnh đạo tốt nhất, có tầm nhìn, tôn trọng đồng nghiệp, tin tưởng bản thân và có tâm huyết với công việc.
  2. First Who, Then What: Hãy tập trung vào tuyển dụng nhân viên tốt trước khi quyết định chiến lược và phát triển.
  3. Confront the Brutal Facts: Tìm hiểu thật sự về thị trường, sản phẩm và bản thân công ty để đưa ra các quyết định hợp lý.
  4. The Hedgehog Concept: Tập trung vào lĩnh vực mà công ty có thể làm tốt nhất và theo đuổi nó một cách kiên trì.
  5. A Culture of Discipline: Xây dựng một văn hóa kỷ luật, thúc đẩy sự đoàn kết, tập trung vào mục tiêu chung.
  6. Technology Accelerators: Sử dụng công nghệ hiện đại để tăng cường năng suất, hiệu quả và tăng trưởng.
Xem thêm  Tải sách oxford collocation dictionary pdf Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách từ tốt đến vĩ đại pdf


Tóm lại, Từ Tốt Đến Vĩ Đại của tác giả Jim Collins là một cuốn sách quan trọng và có ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp và những người lãnh đạo, giúp họ hiểu rõ hơn về những yếu tố cần thiết để xây dựng một công ty vĩ đại. Collins cho rằng, việc tập trung vào những lĩnh vực mà công ty có thể làm tốt nhất và đưa ra quyết định dựa trên sự tìm hiểu thật kỹ về thị trường và bản thân công ty là cực kỳ quan trọng để đạt được thành công bền vững. Cùng tải xuống cuốn sách s để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *