Tải sách quân vương pdf Link Driver

“Sách Quân Vương” (tiếng Ý: Il Principe) là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn, nhà chính trị và triết gia người Ý Niccolò Machiavelli, xuất bản lần đầu vào năm 1532. Sách này được Machiavelli viết cho người thống trị của thành phố Florence, ông Lorenzo de’ Medici, với mục đích giúp ông trở thành một người thống trị hiệu quả hơn.Tuy nhiên, “Sách Quân Vương” đã trở thành một tác phẩm kinh điển của triết học chính trị và được đọc và bàn luận rộng rãi trong suốt nhiều thế kỷ.

Sách Quân Vương PDF là một tác phẩm triết học chính trị quan trọng của Niccolò Machiavelli, được viết vào thế kỷ 16 và được đọc và bàn luận rộng rãi trong suốt nhiều thế kỷ sau đó. Tác phẩm này tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích cách thức một vị quân vương có thể duy trì quyền lực và giữ vững địa vị của mình trong một quốc gia

Thông tin chi tiết về sách quân vương pdf

Tác giả Niccolò Machiavelli
Tên sách Sách Quân Vương
Người Dịch Đăng Thư
NXB NXB Dân Trí
Năm XB 10-2017
Số trang 130
Thể loại Phi hư cấu

Machiavelli chỉ ra rằng, để trở thành một vị quân vương thành công, người đó phải trang bị cho mình một số phẩm chất và kỹ năng quan trọng như sự thông minh, khả năng sử dụng vũ lực, giữ vững lòng tin của người dân, sự thận trọng và khéo léo trong việc thể hiện quyền lực của mình. Tuy nhiên, những lời khuyên của Machiavelli về việc sử dụng bạo lực và tham lam để duy trì quyền lực đã gây ra tranh cãi. 

Xem thêm  Tải sách giáo trình tiếng trung thương mại pdf [Link Driver] - Sachpdf

Niccolò Machiavelli là một nhà văn, nhà chính trị và triết gia người Ý. Ông được biết đến với tác phẩm “Sách Quân Vương” (Il Principe), một tác phẩm kinh điển về triết học chính trị. Tác phẩm này tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích cách thức một vị quân vương (hay người thống trị) có thể duy trì quyền lực và giữ vững địa vị của mình trong một quốc gia. Machiavelli chỉ ra rằng, để trở thành một vị quân vương thành công, người đó phải trang bị cho mình một số phẩm chất và kỹ năng quan trọng như sự thông minh, khả năng sử dụng vũ lực, giữ vững lòng tin của người dân

Tải sách quân vương pdf

 Link Tải sách quân vương pdf đang cập nhật …  TẢI VỀ

Sách quân vương nói về vấn đề gì?

Tác phẩm này tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích cách thức một vị quân vương (hay người thống trị) có thể duy trì quyền lực và giữ vững địa vị của mình trong một quốc gia. Machiavelli chỉ ra rằng, để trở thành một vị quân vương thành công, người đó phải trang bị cho mình một số phẩm chất và kỹ năng quan trọng như:

  • Sự thông minh và sự tài giỏi trong quản lý công việc của mình.
  • Khả năng sử dụng vũ lực một cách hiệu quả để bảo vệ quyền lực của mình.
  • Khả năng giữ vững lòng tin và tình cảm của người dân trong quốc gia của mình.
  • Sự thận trọng và sự khéo léo trong việc thể hiện quyền lực của mình, tránh những hành động mạo hiểm không cần thiết.
Xem thêm  Tải sách quốc triều hình luật pdf [Link Driver] - Sachpdf

Machiavelli cũng chỉ ra rằng, trong một số trường hợp, việc sử dụng bạo lực và tham lam có thể là cách hiệu quả nhất để giữ vững quyền lực của một vị quân vương.

Tuy nhiên, “Sách Quân Vương” cũng đã gây ra tranh cãi khi nói về đạo đức chính trị. Nhiều người cho rằng, những lời khuyên của Machiavelli về việc sử dụng bạo lực và tham lam để duy trì quyền lực không đúng với những giá trị đạo đức của một xã hội tốt đẹp.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng “Sách Quân Vương” là một tác phẩm đáng quý trong lịch sử triết học chính trị, mang lại những kiến thức quan trọng

Tóm tắt sách quân vương của Niccolò Machiavelli

“Sách Quân Vương” của Niccolò Machiavelli là một tác phẩm nổi tiếng về triết học chính trị, tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích cách thức một vị quân vương (hay người thống trị) có thể duy trì quyền lực và giữ vững địa vị của mình trong một quốc gia. Machiavelli chỉ ra rằng, để trở thành một vị quân vương thành công, người đó phải trang bị cho mình một số phẩm chất và kỹ năng quan trọng như sự thông minh, khả năng sử dụng vũ lực, giữ vững lòng tin của người dân, sự thận trọng và khéo léo trong việc thể hiện quyền lực của mình. Tuy nhiên, những lời khuyên của Machiavelli về việc sử dụng bạo lực và tham lam để duy trì quyền lực đã gây ra tranh cãi vì không đúng với giá trị đạo đức của một xã hội tốt đẹp. Tuy nhiên, “Sách Quân Vương” vẫn là một tác phẩm đáng quý trong lịch sử triết học chính trị, mang lại những kiến thức quan trọng về cách thức thống trị và duy trì quyền lực trong một quốc gia.

Xem thêm  Tải sách đời ngắn đừng ngủ dài pdf Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách quân vương pdf


Tóm lại, Niccolò Machiavelli là một nhà triết học chính trị người Ý, tác phẩm “Sách Quân Vương” của ông tập trung vào việc phân tích cách thức một vị quân vương có thể duy trì quyền lực và giữ vững địa vị trong một quốc gia. Tuy nhiên, lời khuyên của Machiavelli về việc sử dụng bạo lực và tham lam đã gây tranh cãi. Tuy vậy, “Sách Quân Vương” vẫn là một tác phẩm quan trọng về triết học chính trị, cung cấp những kiến thức quý giá về cách thức thống trị và duy trì quyền lực trong một quốc gia. Cùng tải xuống cuốn sách Quân vương pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *