Tải sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung pdf [Link Driver] – Sachpdf

Tổng hợp ngữ pháp tiếng trung pdf

Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung có thể được chia thành nhiều phần khác nhau tùy theo mức độ chi tiết và nâng cao của kiến thức. Một số sách ngữ pháp tiếng Trung cơ bản sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về ngữ pháp tiếng Trung như các từ loại, động từ, tính từ, trạng từ và cách sử dụng chúng trong câu. 

Sách ngữ pháp tiếng Trung nâng cao sẽ khám phá sâu hơn các chủ đề phức tạp hơn như cấu trúc câu phức, sự khác nhau giữa các thì trong tiếng Trung, cách sử dụng các liên từ và các dạng câu khác nhau. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung pdf

Tên sách: Sách Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 540

Thể loại: Sách Ngôn ngữ

 

Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung là một tài liệu học ngữ pháp quan trọng để người học tiếng Trung có thể nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao về ngữ pháp tiếng Trung. 

Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung bao gồm các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngữ pháp tiếng Trung, bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, thứ tự câu, biến đổi động từ, câu điều kiện, các từ nối, câu hỏi, và nhiều chủ đề khác.

Xem thêm  Tải sách sherlock holmes pdf Link Driver] - Sachpdf

Tải sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung pdf

Link Tải sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung nói về vấn đề gì?

Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung là tài liệu giải thích về các quy tắc ngữ pháp cơ bản và nâng cao trong tiếng Trung. 

 1. Các thành phần cơ bản của câu tiếng Trung: động từ, danh từ, tính từ, phó từ, giới từ và liên từ.
 2. Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản: S + V + O, S + V + C, S + V + Prep, S + V + Adv, câu điều kiện, câu bị động, câu so sánh, câu chủ động và câu phủ định.
 3. Sự khác nhau giữa các thì trong tiếng Trung: hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành.
 4. Các thành phần câu phức: mệnh đề chính và mệnh đề phụ, cách sử dụng liên từ để kết nối các mệnh đề phức.
 5. Các dạng câu đặc biệt trong tiếng Trung: câu cảm thán, câu hỏi, câu mệnh lệnh.
 6. Các quy tắc cấu trúc câu tiếng Trung đặc biệt: trật tự từ trong câu tiếng Trung, cách sử dụng các phó từ thường được sử dụng trong câu tiếng Trung.

Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung thường nói về các khía cạnh của ngữ pháp tiếng Trung, bao gồm cả cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp cơ bản, cấu trúc câu, cách sử dụng thì, dạng từ, động từ, tính từ, phó từ và các loại câu khác nhau.

Xem thêm  Tải sách demian pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung 

Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung thường nói về các quy tắc ngữ pháp, cấu trúc câu và các vấn đề liên quan đến ngữ pháp trong tiếng Trung. Các chủ đề thường được bàn đến trong sách ngữ pháp tiếng Trung bao gồm:

 1. Các loại từ loại trong tiếng Trung: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, ứng từ.
 2. Các cấu trúc câu trong tiếng Trung: cấu trúc câu đơn, câu ghép, câu hỏi, câu mệnh lệnh và câu phủ định.
 3. Quy tắc đặt trợ từ và trợ từ trong câu tiếng Trung.
 4. Các cách sử dụng giới từ trong tiếng Trung.
 5. Cách sử dụng các thì trong tiếng Trung, bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai.
 6. Các cách sử dụng đại từ trong tiếng Trung.
 7. Các cách sử dụng trạng từ trong tiếng Trung để biểu thị mức độ, thời gian, vị trí và phạm vi.
 8. Cách sử dụng các liên từ trong tiếng Trung để kết nối các câu với nhau.
 9. Các cấu trúc câu phức tạp trong tiếng Trung.
 10. Các điểm ngữ pháp khác, bao gồm động từ phrasal, các cấu trúc câu có phức tạp, câu điều kiện.

 

Sách ngữ pháp tiếng Trung cũng thường đưa ra các ví dụ cụ thể để giải thích cách sử dụng ngữ pháp trong ngữ cảnh khác nhau, giúp người đọc hiểu rõ hơn về ngữ pháp và sử dụng tiếng Trung một cách chính xác và tự tin hơn.

Xem thêm  Tải sách bố già pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung pdf

Tóm lại, sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung là một tài liệu cung cấp thông tin về cấu trúc và cách sử dụng ngữ pháp trong tiếng Trung. Nó giúp cho người học hiểu rõ về các quy tắc và cách sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp và viết tiếng Trung. Sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung thường bao gồm các chủ đề như cấu trúc câu, thì động từ, tính từ, phó từ, đại từ, liên từ, giới từ, câu điều kiện, câu bị động, câu gián tiếp, câu so sánh và các chủ đề khác. Sách cũng có thể cung cấp ví dụ và bài tập để giúp người học hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngữ pháp trong thực tế.  Cùng tải xuống cuốn sách tổng hợp ngữ pháp tiếng trung pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *