Tải sách toán rời rạc pdf [Link Driver] – Sachpdf

Toán rời rạc pdf

Sách toán rời rạc là một cuốn sách chuyên ngành về các vấn đề toán học không liên tục, nhưng thường là rời rạc. Cuốn sách bao gồm các chủ đề quan trọng như lý thuyết đồ thị, lý thuyết số, đại số rời rạc, lý thuyết tập hợp và tính toán lý thuyết. Nó được chia thành các chương độc lập, mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể và bao gồm các ví dụ và bài tập để độc giả có thể thực hành. 

Sách toán rời rạc là một nguồn tài liệu quan trọng cho sinh viên chuyên ngành toán học và các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến toán ứng dụng. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách toán rời rạc pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách toán rời rạc pdf

 • Tên sách: Sách Toán rời rạc 
 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Pearson Education
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang: 1076 trang
 • Thể loại: Sách Toán học
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Sách toán rời rạc là một cuốn sách chuyên ngành nghiên cứu các vấn đề toán học không liên tục, nhưng thường là rời rạc. Nó cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về các chủ đề quan trọng trong lĩnh vực toán học này, từ lý thuyết đồ thị đến đại số rời rạc và các chủ đề liên quan.

Xem thêm  Tải sách tiếng việt lớp 1 cũ pdf [Link Driver] - Sachpdf

Sách được chia thành các chương độc lập, mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể. Mỗi chương bắt đầu bằng một bài toán cơ bản, sau đó giải thích các khái niệm cơ bản liên quan đến bài toán đó. Sau đó, sách tiếp tục giải thích các định nghĩa và lý thuyết liên quan đến chủ đề đó và cung cấp các ví dụ và bài tập để độc giả có thể thực hành.

Tải sách toán rời rạc pdf

 Link Tải sách toán rời rạc pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách toán rời rạc nói về vấn đề gì?

Sách toán rời rạc là một cuốn sách nghiên cứu về các đối tượng toán học không liên tục, nhưng thường là rời rạc. Nó tập trung vào các chủ đề như lý thuyết đồ thị, lý thuyết số, đại số rời rạc, lý thuyết tập hợp và tính toán lý thuyết.

Một số chủ đề quan trọng trong sách bao gồm các tính chất của các số nguyên, số nguyên tố, các hàm số liên quan đến số nguyên, các cấu trúc đại số rời rạc như nhóm, vòng và trường, các tính chất của các tập hợp và các phép toán trên tập hợp, các thuật toán sắp xếp và phân tích tổ hợp.

Sách toán rời rạc là một nguồn tài liệu quan trọng cho sinh viên chuyên ngành toán học và các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến toán ứng dụng

Xem thêm  Tải sách bài tập toán 8 tập 1 pdfLink Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách toán rời rạc 

Sách toán rời rạc là một lĩnh vực trong toán học nghiên cứu các đối tượng không liên tục, nhưng thường là rời rạc. Sách bao gồm các chủ đề như lý thuyết đồ thị, lý thuyết số, đại số rời rạc, lý thuyết tập hợp và tính toán lý thuyết.

Một số chủ đề quan trọng trong sách bao gồm:

 1. Lý thuyết đồ thị: Bao gồm các khái niệm cơ bản như đồ thị, đường đi, đường đi ngắn nhất, cây bao trùm, luồng và sắp xếp topological.
 2. Lý thuyết số: Nghiên cứu về tính chất của các số nguyên, bao gồm các chủ đề như số nguyên tố, ước số chung lớn nhất, và các hàm số liên quan.
 3. Đại số rời rạc: Tập trung vào các cấu trúc đại số rời rạc như nhóm, vòng, và trường.
 4. Lý thuyết tập hợp: Nghiên cứu các tính chất của các tập hợp, các phép toán trên tập hợp và các quan hệ giữa các tập hợp.
 5. Tính toán lý thuyết: Bao gồm các chủ đề như lý thuyết độ phức tạp tính toán, thuật toán sắp xếp, băm và phân tích tổ hợp.

Sách toán rời rạc là một nguồn tài liệu quan trọng cho sinh viên chuyên ngành toán học và các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến toán ứng dụng.

Nghe sách nói sách toán rời rạc pdf

Tóm lại, sách toán rời rạc là một cuốn sách chuyên ngành về các vấn đề toán học không liên tục, bao gồm lý thuyết đồ thị, lý thuyết số, đại số rời rạc, lý thuyết tập hợp và tính toán lý thuyết. Sách được chia thành các chương độc lập và bao gồm các ví dụ và bài tập để độc giả có thể thực hành. Nó là một nguồn tài liệu quan trọng cho sinh viên chuyên ngành toán học và các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến toán ứng dụng. Cùng tải xuống cuốn sách toán rời rạc pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách how money works pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *