Tải sách thế giới phẳng pdf [Link Driver] – Sachpdf

Thế giới phẳng pdf

“Sách Thế Giới Phẳng” của Thomas Friedman là một cuốn sách nổi tiếng về cuộc cách mạng công nghệ thông tin và sự phát triển kinh tế toàn cầu. Tác giả trình bày những ý tưởng về sự kết nối toàn cầu, sự cạnh tranh và cơ hội, và những thách thức mà thế giới phẳng đem lại.

Cuốn sách trình bày các giai đoạn phát triển của kinh tế toàn cầu và vai trò của công nghệ thông tin trong việc tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thế giới phẳng. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách thế giới phẳng pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách thế giới phẳng pdf

  • Tên sách: Sách Thế giới phẳng  
  • Tác giả:  Thomas Friedman
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
  • Năm xuất bản: 2005
  • Số trang: 672 trang

Cuốn sách Thế giới phẳng đề cập đến sự xuất hiện của các quốc gia mới và vai trò của chúng trong thế giới phẳng. Ngoài ra, cuốn sách cũng giải thích cách mà các cá nhân và doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường năng lực cạnh tranh của mình trong thế giới phẳng.

Tuy nhiên, sách cũng đề cập đến các thách thức mà thế giới phẳng đem lại như tình trạng thất nghiệp và sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Tóm lại, “Sách Thế Giới Phẳng” là một cuốn sách quan trọng và đáng đọc về sự phát triển của kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến thế giới ngày nay.

Xem thêm  Tải sách ielts advantage writing skills pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tải sách thế giới phẳng pdf

 Link Tải sách thế giới phẳng pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách thế giới phẳng nói về vấn đề gì?

“Sách Thế Giới Phẳng” của tác giả Thomas Friedman nói về cuộc cách mạng thông tin và công nghệ thông tin, khiến thế giới trở nên phẳng hơn và dẫn đến sự phát triển và thay đổi của kinh tế toàn cầu. Tác giả nhấn mạnh rằng công nghệ thông tin đã tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới, tạo nên cơ hội mới cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ để tham gia vào thị trường toàn cầu.

Cuốn sách đề cập đến sự xuất hiện của các quốc gia mới như Trung Quốc và Ấn Độ và vai trò của chúng trong thế giới phẳng. Tác giả cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thế giới phẳng, và giải thích cách mà các cá nhân và doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường năng lực cạnh tranh của mình trong thế giới phẳng. Cuốn sách cũng đề cập đến các thách thức mà thế giới phẳng đặt ra, bao gồm tình trạng thất nghiệp và sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp.

Tóm tắt sách thế giới phẳng của tác giả Thomas Friedman

“Sách Thế Giới Phẳng” (tiếng Anh: “The World is Flat”) là cuốn sách của tác giả Thomas Friedman, được xuất bản năm 2005. Cuốn sách nói về cuộc cách mạng thông tin và công nghệ thông tin, khiến thế giới trở nên phẳng hơn, dẫn đến sự phát triển và thay đổi của kinh tế toàn cầu.

Xem thêm  Tải sách incoterms 2010 pdf Link Driver] - Sachpdf

Tác giả chia sự phát triển của kinh tế toàn cầu thành ba giai đoạn: giai đoạn 1 là thời kỳ của các tập đoàn đa quốc gia, giai đoạn 2 là thời kỳ của các doanh nghiệp tiên tiến, và giai đoạn 3 là thời kỳ của các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Tác giả nhấn mạnh rằng công nghệ thông tin là yếu tố chủ chốt khiến cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào thị trường toàn cầu.

Cuốn sách cũng đề cập đến sự xuất hiện của các quốc gia mới như Trung Quốc và Ấn Độ và vai trò của chúng trong thế giới phẳng. Tác giả cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thế giới phẳng.

Tổng quan, “Sách Thế Giới Phẳng” là một cuốn sách nổi tiếng về sự thay đổi và phát triển của kinh tế toàn cầu trong thời đại công nghệ thông tin và thế giới phẳng.

Nghe sách nói sách thế giới phẳng pdf

 Tóm lại, “Sách Thế Giới Phẳng” của Thomas Friedman là một cuốn sách nổi tiếng về sự kết nối toàn cầu và ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến thế giới phẳng ngày nay. Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thế giới phẳng, cũng như cách mà các cá nhân và doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường năng lực cạnh tranh của mình. Tác giả cũng đề cập đến sự xuất hiện của các quốc gia mới như Trung Quốc và Ấn Độ và vai trò của chúng trong thế giới phẳng. Tuy nhiên, cuốn sách cũng nhấn mạnh về các thách thức mà thế giới phẳng đem lại như tình trạng thất nghiệp và sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp.Cùng tải xuống cuốn sách thế giới phẳng pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách 301 câu đàm thoại tiếng hoa pdf Link Driver

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *