Tải sách incoterm 2020 pdf tiếng việt Link Driver] – Sachpdf

Sách “Incoterms 2020” là tài liệu quan trọng cho các doanh nghiệp, công ty xuất khẩu và nhập khẩu, các nhà kinh doanh và các chuyên gia thương mại quốc tế, giúp họ nắm được các điều khoản thương mại quốc tế mới nhất, áp dụng đúng cách để đạt được hiệu quả kinh doanh và tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình giao dịch quốc tế.

Bên cạnh đó, sách incoterm 2020 pdf tiếng việt cũng đưa ra các lời khuyên và hướng dẫn về cách sử dụng Incoterms 2020 đúng cách, giúp tránh những rủi ro và tranh chấp trong các giao dịch thương mại quốc tế. Ngoài ra, cuốn sách cũng giải thích về cách thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế và các điều kiện thanh toán cũng như cách đánh giá rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Thông tin chi tiết về sách incoterm 2020 pdf tiếng việt

Tên sách: Sách Incoterm 2020 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: NXB Phòng Thương mại Quốc tế (ICC)

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 270

Thể loại: Sách Incoterms

Cuốn sách “Incoterms 2020” là tài liệu chính thức của ICC (Tổ chức Thương mại Quốc tế) về các điều khoản thương mại quốc tế mới nhất được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Sách cung cấp những thông tin chi tiết về các điều khoản thương mại quốc tế trong Incoterms 2020, bao gồm các điều khoản mới và thay đổi so với phiên bản trước đó Incoterms 2010.

Xem thêm  Tải sách family and friends 4 pdf Link Driver] - Sachpdf

Các điều khoản thương mại quốc tế được mô tả chi tiết và đánh giá về tính hiệu quả và thực tiễn trong các giao dịch thương mại quốc tế. Ngoài ra, sách cũng cung cấp các ví dụ cụ thể về việc sử dụng các điều khoản này trong các trường hợp khác nhau, đồng thời giải thích các thuật ngữ và khái niệm liên quan.

Tải sách incoterm 2020 pdf tiếng việt

Link Tải sách incoterm 2020 pdf tiếng việt đang cập nhật …

Sách incoterm 2020 nói về vấn đề gì?

Sách “Incoterm 2020” nói về vấn đề các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms) mới nhất được phát hành bởi ICC (Tổ chức Thương mại Quốc tế). Incoterms là các điều khoản thương mại quốc tế được sử dụng để xác định trách nhiệm và chi phí giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất xứ đến nơi đến.

Cuốn sách cung cấp các thông tin chi tiết về Incoterms 2020, bao gồm các điều khoản thương mại quốc tế trong Incoterms 2020, các phương thức thanh toán quốc tế, cách ứng dụng Incoterms 2020 trong các giao dịch thương mại quốc tế, các trường hợp thực tế trong ứng dụng Incoterms 2020, và cách tránh những lỗi thường gặp khi sử dụng Incoterms 2020.

Sách “Incoterm 2020” là tài liệu quan trọng cho các doanh nghiệp, nhà xuất khẩu và nhập khẩu để hiểu rõ và sử dụng các điều khoản thương mại quốc tế đúng cách, giúp đảm bảo sự hiểu biết và sự thông suốt trong các giao dịch thương mại quốc tế, từ đó đạt được sự thoả thuận tốt nhất giữa các bên.

Xem thêm  Tải sách kỹ năng giao tiếp pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách incoterm 2020 

Cuốn sách “Incoterm 2020” là tài liệu hướng dẫn về việc sử dụng các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms) mới nhất được phát hành bởi ICC (Tổ chức Thương mại Quốc tế). Cuốn sách cung cấp các thông tin cần thiết về Incoterms 2020, giúp người đọc hiểu rõ hơn về các điều khoản thương mại quốc tế này, từ đó giúp đảm bảo sự hiểu biết và sự thông suốt trong các giao dịch thương mại quốc tế.

Sách được chia thành các chương với nội dung chính như sau:

  • Chương 1: Giới thiệu về Incoterms 2020
  • Chương 2: Các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms) trong Incoterms 2020
  • Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế
  • Chương 4: Ứng dụng Incoterms 2020 trong các giao dịch thương mại quốc tế
  • Chương 5: Các trường hợp thực tế trong ứng dụng Incoterms 2020
  • Chương 6: Các lỗi thường gặp và cách tránh những lỗi đó khi sử dụng Incoterms 2020

Cuốn sách “Incoterm 2020” cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng để các doanh nghiệp, nhà xuất khẩu và nhập khẩu có thể thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế hiệu quả và đạt được sự thoả thuận tốt nhất giữa các bên.

Nghe sách nói sách incoterm 2020 pdf tiếng việt


Tóm lại, sách Incoterms 2020 cung cấp các quy tắc và điều kiện thương mại quốc tế để giúp các bên tham gia thương mại quốc tế hiểu rõ hơn về trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Incoterms là viết tắt của International Commercial Terms, được phát triển bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và được sử dụng trên toàn cầu nhằm giúp các bên trong thương mại quốc tế đạt được sự hiểu biết chung về các điều kiện và quy tắc của việc vận chuyển hàng hóa. Cùng tải xuống cuốn sách incoterm 2020 pdf tiếng việt để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách những người đàn ông không có đàn bà pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *