Tải sách sgk sử 10 pdf [Link Driver] – Sachpdf

Sách giáo khoa sử 10 pdf

Sách giáo khoa Sử lớp 10 là một trong những sách giáo khoa phổ biến tại Việt Nam, giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại. Sách bao gồm nhiều chương trình với các nội dung chính về các sự kiện, phong trào lịch sử và thay đổi về văn hóa, xã hội, kinh tế của Việt Nam trong suốt quá trình phát triển. Sách được thiết kế với ngôn ngữ dễ hiểu, hình ảnh minh họa sinh động và chú trọng vào sự phát triển của đất nước Việt Nam qua các thời kỳ. 

Sách giáo khoa Sử lớp 10 được đánh giá cao về tính khoa học, tính thực tiễn và độ chính xác trong việc trình bày các sự kiện lịch sử, giúp học sinh có thể hiểu được sự phát triển lịch sử của đất nước. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách giáo khoa sử 10 pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách giáo khoa sử 10 pdf

 • Tên sách: Sách Giáo khoa sử 10 
 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang: 246 trang
 • Thể loại: Sách giáo khoa
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách giáo khoa Sử lớp 10 nói về lịch sử Việt Nam từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại, bao gồm cả thời kỳ thực dân và đấu tranh giải phóng dân tộc. Sách giáo khoa này trình bày chi tiết về các sự kiện, phong trào lịch sử và những thay đổi về văn hóa, xã hội, kinh tế của đất nước Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử phát triển.

Xem thêm  Tải sách osho pdf [Link Driver] - Sachpdf

Sách giáo khoa Sử lớp 10 nói về những vấn đề quan trọng trong lịch sử Việt Nam như: sự hình thành và phát triển của văn hóa Đông Sơn, chế độ phong kiến triều Nguyễn, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ và các đồng minh, và sự thống nhất đất nước Việt Nam. Sách giáo khoa này cũng nói về tác động của các sự kiện và phong trào lịch sử đối với sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay.

Tải sách giáo khoa sử 10 pdf

 Link Tải sách giáo khoa sử 10 pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách giáo khoa sử 10 nói về vấn đề gì?

Sách giáo khoa Sử lớp 10 là một trong những sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và xuất bản bởi NXB Giáo dục Việt Nam.

Sách bao gồm nhiều chương trình với các nội dung chính như: Tổng quan về lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII, Nội chiến triều Nguyễn và tình hình Việt Nam thời Pháp thuộc, Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945, Tổng kết cuộc kháng chiến chống Pháp và thời kỳ Đế quốc Việt Nam, Việt Nam từ năm 1975 đến nay.

Mỗi chương trình bao gồm các bài học về các sự kiện và phong trào lịch sử, cùng với các bài tập và câu hỏi để học sinh có thể hiểu sâu hơn về các nội dung trong sách.

Xem thêm  Tải sách giải thích ngữ pháp tiếng anh pdf [Link Driver] - Sachpdf

Sách giáo khoa Sử lớp 10 được thiết kế với ngôn ngữ dễ hiểu, hình ảnh minh họa sinh động và chú trọng vào sự phát triển của đất nước Việt Nam qua các thời kỳ. Sách được đánh giá cao về tính khoa học, tính thực tiễn và độ chính xác trong việc trình bày các sự kiện lịch sử, giúp học sinh có thể hiểu được sự phát triển lịch sử của đất nước.

Tóm tắt sách giáo khoa sử 10 

Sách giáo khoa Sử lớp 10 gồm nhiều chương trình bao gồm những nội dung chính như:

 • Chương 1: Tổng quan về lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII, tập trung vào những thay đổi về văn hóa, xã hội và kinh tế của đất nước Việt Nam trong thời gian đó.
 • Chương 2: Nội chiến triều Nguyễn và tình hình Việt Nam thời Pháp thuộc, bao gồm những sự kiện lịch sử như cuộc khởi nghĩa của Yên Bái, Duy Tân, Cần Vương, Phong trào Thanh niên Cứu quốc, …
 • Chương 3: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945, những cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh của người Việt Nam.
 • Chương 4: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Pháp và thời kỳ Đế quốc Việt Nam, những sự kiện như Hiệp định Genève, cuộc Cách mạng tháng Tám và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 • Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến nay, bao gồm những biến động trong nền kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam sau khi thống nhất đất nước.
Xem thêm  Tải sách giáo trình boya pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tổng lại, trong sách giáo khoa Sử lớp 10, học sinh được học về lịch sử Việt Nam từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại, bao gồm cả thời kỳ thực dân và đấu tranh giải phóng dân tộc. Các sự kiện, phong trào lịch sử được trình bày chi tiết, kết hợp với các bài học để học sinh có thể hiểu sâu hơn về lịch sử đất nước và ý nghĩa của nó đối với cuộc sống hiện tại.

Nghe sách nói sách giáo khoa sử 10 pdf

Tóm lại, sách giáo khoa Sử lớp 10 là một tài liệu quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam, giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại. Sách bao gồm các nội dung chính về các sự kiện, phong trào lịch sử và thay đổi về văn hóa, xã hội, kinh tế của Việt Nam trong suốt quá trình phát triển. Sách được thiết kế với ngôn ngữ dễ hiểu, hình ảnh minh họa sinh động và chú trọng vào sự phát triển của đất nước Việt Nam qua các thời kỳ. Sách giáo khoa Sử lớp 10 được đánh giá cao về tính khoa học, tính thực tiễn và độ chính xác trong việc trình bày các sự kiện lịch sử, giúp học sinh có thể hiểu được sự phát triển lịch sử của đất nước. Cùng tải xuống cuốn sách giáo khoa sử 10 pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *