Tải sách công phá toán 2 pdf [Link Driver] – Sachpdf

Công phá toán 2 pdf

Cuốn sách “Công phá toán 2” của tác giả Robert Burckel là một tài liệu giải quyết các bài toán toán học khó và phức tạp bằng cách giải thích cách suy nghĩ của những nhà toán học giỏi. Cuốn sách này được chia thành ba phần chính, bao gồm các phương pháp và kỹ thuật tìm kiếm lời giải, các ví dụ cụ thể về cách áp dụng các kỹ thuật này vào các bài toán thực tế và giải quyết một số bài toán cụ thể bằng cách sử dụng các phương pháp và kỹ thuật đã được đề cập trước đó.

Ngoài ra, sách cũng giới thiệu những tư duy toán học phổ biến, cách suy nghĩ của những nhà toán học và những khái niệm cơ bản của toán học. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà toán học chuyên nghiệp, các sinh viên toán học và những người quan tâm đến lĩnh vực toán học. Với phương pháp trực quan và sinh động, “Công phá toán 2” giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách mà những nhà toán học giải quyết các bài toán toán học khó, và áp dụng những kỹ thuật này vào các bài toán thực tế. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách công phá toán 2 pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách công phá toán 2 pdf

  • Tên sách: Sách Công phá toán 2 
  • Tác giả: Robert Burckel
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Oxford University Press
  • Năm xuất bản: 1995
  • Số trang: 352 trang
  • Thể loại: Sách toán học
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Sách “Công phá toán 2” (tiếng Anh: “The Mathematician’s Mind: The Psychology of Invention in the Mathematical Field”) của tác giả Robert Burckel được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1995 bởi nhà xuất bản Oxford University Press. Cuốn sách này có 272 trang và được viết bằng tiếng Anh.

Xem thêm  Tải sách từ điển tiếng việt pdf Link Driver] - Sachpdf

Sách tập trung vào các phương pháp giải quyết các bài toán toán học bằng cách phân tích, giả thuyết và giải theo từng bước. Nó cũng đưa ra nhiều ví dụ cụ thể về cách áp dụng các kỹ thuật tìm kiếm lời giải vào các bài toán toán học thực tế, giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách sử dụng các phương pháp và kỹ thuật này.

Cuốn sách “Công phá toán 2” là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực toán học và muốn nâng cao kỹ năng giải quyết các bài toán toán học.

Tải sách công phá toán 2 pdf

 Link Tải sách công phá toán 2 pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách công phá toán 2 nói về vấn đề gì?

“Công phá toán 2” là một cuốn sách giải quyết các bài toán toán học khó và phức tạp bằng cách giải thích cách suy nghĩ của những nhà toán học giỏi. Tác giả Robert Burckel đã sử dụng phương pháp trực quan và sinh động để giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách mà những nhà toán học giải quyết các bài toán toán học khó.

Cuốn sách này được chia thành ba phần chính. Phần đầu tiên, “Tìm kiếm lời giải”, giải thích về các phương pháp và kỹ thuật giải quyết các bài toán toán học phức tạp. Phần thứ hai, “Ứng dụng của các kỹ thuật tìm kiếm lời giải”, cung cấp các ví dụ cụ thể về cách áp dụng các kỹ thuật tìm kiếm lời giải vào các bài toán toán học thực tế. Phần thứ ba, “Giải quyết các bài toán cụ thể”, giải quyết một số bài toán cụ thể bằng cách sử dụng các phương pháp và kỹ thuật đã được đề cập trong phần I và II.

Xem thêm  Tải sách kafka bên bờ biển pdf Link Driver] - Sachpdf

Ngoài ra, “Công phá toán 2” còn giới thiệu những tư duy toán học phổ biến, cách suy nghĩ của những nhà toán học và những khái niệm cơ bản của toán học. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà toán học chuyên nghiệp, các sinh viên toán học và những người quan tâm đến lĩnh vực toán học.

Tóm tắt sách công phá toán 2 của Robert Burckel

Sách “Công phá toán 2” của tác giả Robert Burckel là một cuốn sách giải quyết các bài toán toán học khó và phức tạp. Cuốn sách này được chia thành ba phần chính:

Phần I: Tìm kiếm lời giải.

Trong phần này, tác giả đưa ra các phương pháp và kỹ thuật để giải quyết các bài toán toán học phức tạp, bao gồm phương pháp phân tích, phương pháp giả thuyết và phương pháp giải bài toán theo bước.

Phần II: Ứng dụng của các kỹ thuật tìm kiếm lời giải.

Trong phần này, tác giả cung cấp các ví dụ cụ thể về việc áp dụng các kỹ thuật tìm kiếm lời giải vào các bài toán toán học thực tế.

Phần III: Giải quyết các bài toán cụ thể.

Trong phần này, tác giả giải quyết một số bài toán cụ thể bằng cách sử dụng các phương pháp và kỹ thuật đã được đề cập trong phần I và II.

Tổng quan, cuốn sách “Công phá toán 2” cung cấp cho độc giả một cách tiếp cận hệ thống và phương pháp giải quyết các bài toán toán học khó và phức tạp. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực toán học và muốn nâng cao kỹ năng giải quyết các bài toán toán học.

Xem thêm  Tải sách tớ học lập trình làm quen với python pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách công phá toán 2 pdf

Tóm lại, “Công phá toán 2”  của tác giả Robert Burckel là một cuốn sách giải quyết các bài toán toán học khó và phức tạp bằng cách giải thích cách suy nghĩ của những nhà toán học giỏi. Cuốn sách này được chia thành ba phần chính, bao gồm các phương pháp và kỹ thuật tìm kiếm lời giải, các ví dụ cụ thể về cách áp dụng các kỹ thuật này vào các bài toán thực tế và giải quyết một số bài toán cụ thể bằng cách sử dụng các phương pháp và kỹ thuật đã được đề cập trước đó. Ngoài ra, cuốn sách cũng giới thiệu những tư duy toán học phổ biến, cách suy nghĩ của những nhà toán học và những khái niệm cơ bản của toán học. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà toán học chuyên nghiệp, các sinh viên toán học và những người quan tâm đến lĩnh vực toán học. Cùng tải xuống cuốn sách công phá toán 2 pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *