Tải sách giáo trình excel 2016 toàn tập pdf [Link Driver] – Sachpdf

Giáo trình excel 2016 toàn tập pdf

Sách giáo trình Excel 2016 toàn tập là một tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2016, viết bởi tác giả Lê Đình Công và xuất bản bởi Nhà xuất bản Thống kê. Sách bao gồm 12 chương và 704 trang, cung cấp cho người đọc kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel, từ cơ bản đến nâng cao. Một số chủ đề trong sách bao gồm nhập liệu, công thức, hàm tính toán, định dạng bảng tính, biểu đồ, macro và VBA, tính toán tài chính và cộng tác với người dùng khác. 

Sách giúp người đọc có thể sử dụng Excel hiệu quả để thực hiện các tác vụ tính toán, phân tích dữ liệu và làm việc với bảng tính phức tạp. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách giáo trình excel 2016 toàn tập pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách giáo trình excel 2016 toàn tập pdf

 • Tên sách: Sách Giáo trình Excel 2016 toàn tập 
 • Tác giả: Lê Đình Công
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thống kê
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang: 704 trang
 • Thể loại: Sách công nghệ thông tin
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách giáo trình Excel 2016 toàn tập bởi tác giả Lê Đình Công bao gồm một loạt các chủ đề liên quan đến việc sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2016. Nó bắt đầu với giới thiệu chương trình, bao gồm giao diện, tính năng cơ bản và hàm. Sau đó, nó chuyển sang các chủ đề nâng cao hơn như định dạng và tùy chỉnh bảng tính, làm việc với biểu đồ và đồ thị, sử dụng macro và lập trình VBA và làm việc với các công cụ phân tích dữ liệu như bảng tổng hợp và xác thực dữ liệu.

Xem thêm  Tải sách sgk sinh 12 pdf Link Driver] - Sachpdf

Các chủ đề khác có thể được đề cập trong sách giáo trình Excel 2016 bao gồm sử dụng Excel cho các tính toán tài chính, cộng tác với người dùng khác, tự động hóa các tác vụ và làm việc với các add-in Excel. Cuốn sách cũng có thể bao gồm các mẹo và thủ thuật để cải thiện năng suất và hiệu quả khi sử dụng Excel.

Tải sách giáo trình excel 2016 toàn tập pdf

 Link Tải sách giáo trình excel 2016 toàn tập pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách giáo trình excel 2016 toàn tập nói về vấn đề gì?

Sách giáo trình Excel 2016 toàn tập của Lê Đình Công là một tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2016. Nó bao gồm các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, giúp người đọc có thể hiểu và sử dụng thành thạo các tính năng và công cụ của chương trình.

Các chủ đề trong sách có thể bao gồm:

 • Giới thiệu về Excel 2016: giao diện, các tính năng cơ bản, hàm tính toán.
 • Định dạng và tùy chỉnh bảng tính: sử dụng kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc, định dạng số, hiển thị dữ liệu.
 • Các công cụ tính toán: sử dụng các công thức, hàm tính toán, trộn và ghép nối dữ liệu.
 • Làm việc với biểu đồ và đồ thị: tạo và tùy chỉnh biểu đồ, biểu diễn dữ liệu.
 • Sử dụng bảng tổng hợp và xác thực dữ liệu: phân tích dữ liệu, lọc và sắp xếp dữ liệu.
 • Sử dụng Macro và VBA: lập trình VBA, tạo Macro, sử dụng các lệnh lập trình.
 • Sử dụng Excel cho các tính toán tài chính: tính toán lãi suất, giá trị hiện tại, giá trị tương lai.
 • Cộng tác với người dùng khác: chia sẻ dữ liệu, bảo mật tài liệu.
 • Tự động hóa các tác vụ: sử dụng các công cụ tự động, tạo các công cụ tự động.
 • Sử dụng các add-in Excel: tải và sử dụng các add-in Excel.
Xem thêm  Tải sách chiến thắng con quỷ trong bạn pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tổng quan, sách giáo trình Excel 2016 toàn tập giúp người đọc có thể hiểu và sử dụng thành thạo các tính năng và công cụ của phần mềm Microsoft Excel 2016 để phục vụ cho các nhu cầu của họ.

Tóm tắt sách giáo trình excel 2016 toàn tập của Lê Đình Công

Sách giáo trình Excel 2016 toàn tập là một tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2016, được viết bởi tác giả Lê Đình Công. Sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Thống kê, có 704 trang và được chia thành 12 chương.

Một số chủ đề cụ thể được đề cập trong sách bao gồm:

 • Chương 1: Giới thiệu về Excel 2016 và các tính năng cơ bản.
 • Chương 2: Các kỹ năng cơ bản để sử dụng Excel, bao gồm cách nhập liệu, tùy chỉnh bảng tính và các công thức cơ bản.
 • Chương 3: Các kỹ năng nâng cao để sử dụng Excel, bao gồm tạo bảng tính phức tạp, sử dụng công thức và các hàm phức tạp.
 • Chương 4: Định dạng bảng tính, bao gồm định dạng cột, hàng, số, văn bản và định dạng điều kiện.
 • Chương 5: Các công cụ tính toán trong Excel, bao gồm các công thức, hàm tính toán và các công cụ tính toán phức tạp.
 • Chương 6: Làm việc với biểu đồ và đồ thị, bao gồm tạo, tùy chỉnh và sử dụng biểu đồ và đồ thị.
 • Chương 7: Sử dụng bảng tổng hợp và xác thực dữ liệu, bao gồm lọc dữ liệu, tạo bảng tổng hợp và sử dụng các công cụ xác thực dữ liệu.
 • Chương 8: Sử dụng Macro và VBA, bao gồm tạo macro và lập trình VBA.
 • Chương 9: Sử dụng Excel cho các tính toán tài chính, bao gồm các công cụ tính toán lãi suất, giá trị hiện tại và giá trị tương lai.
 • Chương 10: Cộng tác với người dùng khác, bao gồm chia sẻ dữ liệu, bảo mật tài liệu và sử dụng các công cụ cộng tác khác.
 • Chương 11: Tự động hóa các tác vụ, bao gồm sử dụng các công cụ tự động và tạo các công cụ tự động.
 • Chương 12: Sử dụng các add-in Excel, bao gồm tải và sử dụng các add-in Excel phổ biến.
Xem thêm  Tải sách 999 bức thư viết cho chính bản pdf download [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách giáo trình excel 2016 toàn tập pdf

Tóm lại, sách giáo trình Excel 2016 toàn tập là một tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2016, viết bởi tác giả Lê Đình Công và xuất bản bởi Nhà xuất bản Thống kê. Sách cung cấp cho người đọc kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm nhập liệu, công thức, hàm tính toán, định dạng bảng tính, biểu đồ, macro và VBA, tính toán tài chính và cộng tác với người dùng khác. Sách giúp người đọc có thể sử dụng Excel hiệu quả để thực hiện các tác vụ tính toán, phân tích dữ liệu và làm việc với bảng tính phức tạp. Cùng tải xuống cuốn sách giáo trình excel 2016 toàn tập pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *