Tải sách b2 destination pdf [Link Driver] – Sachpdf

Sách “Destination B2: Grammar and Vocabulary”  là một cuốn sách giáo trình tiếng Anh ở trình độ B2, bao gồm 28 chương chính và nhiều phụ lục, giải thích chi tiết về ngữ pháp và từ vựng cần thiết để đạt được trình độ tiếng Anh ở mức độ B2 theo CEFR.

Mỗi chương của sách có nhiều bài tập và hoạt động thực hành để giúp người học hiểu rõ hơn về cách sử dụng tiếng Anh. Sách cung cấp cho người học các bài kiểm tra để đánh giá trình độ của mình. Sách đi kèm với một đĩa CD chứa các tài liệu âm thanh và bài tập giúp người học luyện nghe, nói và phát âm một cách hiệu quả.

Thông tin chi tiết về sách b2 destination pdf

  • Tên sách: Sách B2 Destination 
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: NXB Oxford University Press
  • Năm xuất bản: 2008
  • Số trang: 290
  • Thể loại: Sách giáo trình tiếng Anh ở trình độ B2

Cuốn sách Sách “Destination B2: Grammar and Vocabulary”  bao gồm 28 chương chính và một số phụ lục, cung cấp cho người học những kiến thức ngữ pháp và từ vựng cần thiết để đạt được trình độ tiếng Anh ở mức độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Mỗi chương của sách bao gồm các giải thích chi tiết về ngữ pháp và từ vựng, cùng với nhiều bài tập và hoạt động thực hành để giúp người học hiểu rõ hơn về cách sử dụng tiếng Anh. Sách cũng cung cấp cho người học các bài kiểm tra để đánh giá trình độ của mình.

Xem thêm  Tải sách cẩm nang cấu trúc tiếng anh pdf [Link Driver] - Sachpdf

Ngoài ra, sách còn đi kèm với một đĩa CD chứa các tài liệu âm thanh và bài tập giúp người học luyện nghe, nói và phát âm một cách hiệu quả.

Tải sách b2 destination pdf

Link Tải sách b2 destination pdf đang cập nhật …

TẢI VỀ

Sách b2 destination nói về vấn đề gì?

Sách “Destination B2: Grammar and Vocabulary” là một cuốn sách giáo trình tiếng Anh ở trình độ B2, tập trung vào việc cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng cho người học.

Cuốn sách này giải thích và cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về các chủ đề như thì và cấu trúc câu, từ loại, mệnh đề và cụm từ phức hợp, các từ vựng liên quan đến các chủ đề phổ biến như tình yêu, sức khỏe, công việc và kinh tế, và nhiều hơn nữa.

Sách cũng cung cấp nhiều bài tập và hoạt động thực hành để giúp người học rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ của mình, cũng như các bài kiểm tra giúp đánh giá trình độ của người học.

Tổng quan, sách “Destination B2: Grammar and Vocabulary” là một tài liệu giáo trình tiếng Anh tập trung vào việc giúp người học ở trình độ trung cấp nâng cao kiến thức về ngữ pháp và từ vựng để có thể sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát và chính xác hơn.

“Destination B2: Grammar and Vocabulary” là một tài liệu hữu ích cho những người học tiếng Anh ở trình độ trung cấp muốn nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình và chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc Cambridge FCE

Xem thêm  Tải sách giáo khoa toán lớp 4 pdfLink Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách b2 destination 

“Destination B2: Grammar and Vocabulary” là một cuốn sách giáo trình tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức ngữ pháp và từ vựng ở trình độ B2 của khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Cuốn sách được chia thành 28 chương, bao gồm các chủ đề về thì và cấu trúc câu, từ loại và cách sử dụng, mệnh đề và cụm từ phức hợp, một số từ vựng liên quan đến các chủ đề phổ biến như tình yêu, sức khỏe, công việc và kinh tế, và nhiều hơn nữa.

Mỗi chương của sách bao gồm nhiều bài tập và hoạt động thực hành để giúp người học rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Cuốn sách cũng bao gồm các bài kiểm tra giúp người học đánh giá trình độ của mình.

“Destination B2: Grammar and Vocabulary” là một tài liệu hữu ích cho những người học tiếng Anh ở trình độ trung cấp muốn nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Nghe sách nói sách b2 destination pdf

Tóm lại, sách “Destination B2: Grammar and Vocabulary” là một cuốn sách giáo trình tiếng Anh ở trình độ B2, giúp người học nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Sách bao gồm 28 chương chính và nhiều bài tập, giải thích chi tiết về ngữ pháp và từ vựng cần thiết để đạt được trình độ tiếng Anh ở mức độ B2 theo CEFR. Ngoài ra, sách còn đi kèm với một đĩa CD chứa các tài liệu âm thanh và bài tập giúp người học luyện nghe, nói và phát âm một cách hiệu quả. Cùng tải xuống cuốn sách b2 destination pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách rich people problems pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *