Tải sách python cơ bản pdf [Link Driver] – Sachpdf

Python cơ bản pdf

Cuốn sách “Python cơ bản” của Wes McKinney là một cuốn sách chuyên về ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm các chủ đề như kiểu dữ liệu, điều khiển luồng chương trình, hàm, module, lập trình hướng đối tượng và các thư viện phổ biến của Python. Cuốn sách được phân chia thành 21 chương, mỗi chương đều có nhiều ví dụ minh họa và bài tập để đọc giả có thể áp dụng kiến thức được học vào thực tế.

Tổng quan, cuốn sách “Python cơ bản” là một cuốn sách hữu ích cho những ai muốn học lập trình Python, bao gồm cả người mới bắt đầu và những người muốn nâng cao kỹ năng của mình trong lập trình Python. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách python cơ bản pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách python cơ bản pdf

 • Tên sách: Sách Python cơ bản 
 • Tác giả: Wes McKinney
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang: 500trang
 • Thể loại: Sách học lập trình

Cuốn sách “Python cơ bản và nâng cao” là một cuốn sách chuyên về ngôn ngữ lập trình Python, được viết bởi tác giả Wes McKinney, tác giả của Pandas và NumPy, hai thư viện phổ biến trong ngôn ngữ Python.

Cuốn sách được phân chia thành 21 chương, bao gồm các chủ đề như cơ bản Python, kiểu dữ liệu, biểu thức, các câu lệnh điều khiển chương trình, hàm, module, lập trình hướng đối tượng, các thư viện phổ biến của Python và nhiều chủ đề khác.

Xem thêm  Tải sách bát nhã tâm kinh pdf [Link Driver] - Sachpdf

Mỗi chương đều có nhiều ví dụ minh họa và bài tập để đọc giả có thể áp dụng kiến thức được học vào thực tế. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp một số thủ thuật và lời khuyên để giúp độc giả phát triển kỹ năng lập trình.

Tải sách python cơ bản pdf

 Link Tải Sách python cơ bản pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách python cơ bản nói về vấn đề gì?

Cuốn sách “Python cơ bản” bởi tác giả Wes McKinney là một cuốn sách về ngôn ngữ lập trình Python, nó cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Python, bao gồm các chủ đề như kiểu dữ liệu, điều khiển luồng chương trình, hàm, module, lập trình hướng đối tượng và các thư viện phổ biến của Python.

Cuốn sách giải thích cách sử dụng Python để giải quyết các vấn đề và xử lý dữ liệu khác nhau. Nó cung cấp cho độc giả một nền tảng vững chắc để bắt đầu học lập trình Python hoặc để nâng cao kiến thức lập trình của họ.

Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cập đến lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình quan trọng trong Python và nhiều ngôn ngữ lập trình khác. Cuốn sách cung cấp các ví dụ minh họa và bài tập để đọc giả có thể áp dụng kiến thức được học vào thực tế.

Cuốn sách “Python cơ bản” là một cuốn sách dành cho các lập trình viên mới bắt đầu học Python hoặc những người muốn nâng cao kiến thức lập trình của mình trong ngôn ngữ Python. Nó cũng có thể hữu ích cho các chuyên gia lập trình muốn học về lập trình hướng đối tượng hoặc các thư viện phổ biến của Python.

Xem thêm  Tải sách giáo khoa hóa 9 pdf Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách python cơ bản của tác giả Wes McKinney

“Python cơ bản” bởi tác giả Wes McKinney là một cuốn sách cung cấp kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao. Sau đây là một số nội dung chính của cuốn sách:

 • Kiểu dữ liệu: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python như số, chuỗi, danh sách, tuple và từ điển được giải thích cách sử dụng và chuyển đổi giữa chúng.
 • Các cấu trúc điều khiển chương trình: Cuốn sách giải thích cách sử dụng các cấu trúc điều khiển chương trình như lệnh if-else, vòng lặp for và while, và các câu lệnh điều khiển vòng lặp.
 • Hàm: Cuốn sách giải thích cách định nghĩa và sử dụng các hàm trong Python, bao gồm cách truyền tham số, cách trả về giá trị, và các tham số mặc định.
 • Module: Cuốn sách giải thích cách sử dụng các module trong Python để tái sử dụng code và giải quyết các vấn đề phức tạp.
 • Lập trình hướng đối tượng: Cuốn sách giải thích cách sử dụng lập trình hướng đối tượng trong Python, bao gồm định nghĩa lớp, kế thừa, đa hình và trừu tượng hóa.
 • Thư viện phổ biến của Python: Cuốn sách giới thiệu một số thư viện phổ biến trong Python như NumPy, Pandas, Matplotlib và Scikit-learn, và cách sử dụng chúng để xử lý dữ liệu và giải quyết các vấn đề khác nhau.

Cuốn sách cung cấp nhiều ví dụ minh họa và bài tập để đọc giả có thể áp dụng kiến thức được học vào thực tế.

Xem thêm  Tải sách giáo trình excel 2016 toàn tập pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách python cơ bản pdf

 Tóm lại, sách “Python cơ bản” là một cuốn sách chuyên về ngôn ngữ lập trình Python, được viết bởi tác giả Wes McKinney, tác giả của Pandas và NumPy. Cuốn sách bao gồm các chủ đề như kiểu dữ liệu, điều khiển luồng chương trình, hàm, module, lập trình hướng đối tượng và các thư viện phổ biến của Python. Mỗi chương đều có nhiều ví dụ minh họa và bài tập để đọc giả có thể áp dụng kiến thức được học vào thực tế. Cuốn sách giúp độc giả có thể bắt đầu học lập trình Python hoặc nâng cao kiến thức lập trình của họ, nó cũng cung cấp một số thủ thuật và lời khuyên để giúp độc giả phát triển kỹ năng lập trình. Cùng tải xuống cuốn sách python cơ bản pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *