Tải sách đông chu liệt quốc pdf [Link Driver] – Sachpdf

Đông chu liệt quốc pdf

Sách Đông Chu Liệt Quốc là một tác phẩm lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, mô tả chi tiết về thời kỳ Chiến Quốc (476-221 TCN) khi các vương quốc đấu tranh cho quyền lực và sự sinh tồn. 

Tác phẩm giới thiệu các cuộc chiến giành quyền lực, các nhân vật quan trọng trong thời kỳ này, các chính sách và chiến lược của từng vương quốc, cũng như tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội của thời kỳ này. Sách cũng giới thiệu về 12 vương quốc lớn nhỏ trong thời kỳ Chiến Quốc, bao gồm Tần, Sở, Yên, Trung Ngô, Công Tôn, Nam Hán, Triệu, Ngụy, Tây Chu, Đông Chu, Thục và Việt. Tóm lại, sách Đông Chu Liệt Quốc giúp người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của Trung Quốc trong thời kỳ Chiến Quốc. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách đông chu liệt quốc pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách đông chu liệt quốc pdf

 • Tên sách: Sách Đông chu liệt quốc 
 • Tác giả: Sử Kí Đại Nhân
 • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
 • Năm xuất bản: Thời kỳ Tây Hán (25-220)
 • Số trang: 1090
 • Thể loại: Lịch sử, văn học Trung Quốc
 • Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc truyền thống

Sách Đông Chu Liệt Quốc (東周列國志) là một tác phẩm lịch sử Trung Quốc, được viết bởi Tào Thực (陶澤), một nhà sử học trong thời kỳ Tam Quốc (220-280). Tác phẩm được viết vào thế kỷ thứ ba sau Công nguyên, mô tả chi tiết các sự kiện trong thời kỳ Chiến Quốc (476-221 TCN), khi các vương quốc đấu tranh cho quyền lực và sự sinh tồn.

Xem thêm  Tải sách giáo khoa toán 8 tập 2 pdf Link Driver

Sách Đông Chu Liệt Quốc bao gồm 135 chương, mô tả về 12 vương quốc lớn nhỏ trong thời kỳ Chiến Quốc, bao gồm: Tần, Sở, Yên, Trung Ngô, Công Tôn, Nam Hán, Triệu, Ngụy, Tây Chu, Đông Chu, Thục và Việt.

Tác phẩm mô tả chi tiết các cuộc chiến tranh, đối đầu giữa các vương quốc, những cuộc xâm lược và các sự kiện chính trị, cũng như các nhân vật quan trọng trong thời kỳ này. Sách cũng giới thiệu các chính sách, chiến lược của từng vương quốc, cũng như tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội của thời kỳ này.

Tải sách đông chu liệt quốc pdf

 Link Tải sách đông chu liệt quốc pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách đông chu liệt quốc nói về vấn đề gì?

Sách Đông Chu Liệt Quốc mô tả chi tiết về thời kỳ Chiến Quốc (476-221 TCN) tại Trung Quốc, khi các vương quốc đấu tranh cho quyền lực và sự sinh tồn. Dưới đây là một số nội dung chính của tác phẩm:

 1. Các cuộc chiến tranh giữa các vương quốc: Sách mô tả chi tiết về các cuộc chiến tranh trong thời kỳ Chiến Quốc, bao gồm các cuộc chiến giành quyền lực, đánh chiếm lãnh thổ và các cuộc xâm lược giữa các vương quốc.
 2. Các nhân vật quan trọng trong thời kỳ Chiến Quốc: Tác phẩm giới thiệu các nhân vật quan trọng trong thời kỳ này, bao gồm các vị quan tướng, nhà chính trị, các nhà tư tưởng, nhà khoa học và các nhân vật lịch sử nổi tiếng.
 3. Chính sách và chiến lược của các vương quốc: Sách Đông Chu Liệt Quốc cũng giới thiệu các chính sách và chiến lược của từng vương quốc, bao gồm cả những chính sách kinh tế, quân sự và chính trị.
 4. Tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội: Tác phẩm cũng mô tả tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội của thời kỳ Chiến Quốc, bao gồm cả các phong tục tập quán, nghệ thuật, văn học và kiến trúc.
 5. Các vương quốc lớn nhỏ trong thời kỳ Chiến Quốc: Sách giới thiệu về 12 vương quốc lớn nhỏ trong thời kỳ này, bao gồm Tần, Sở, Yên, Trung Ngô, Công Tôn, Nam Hán, Triệu, Ngụy, Tây Chu, Đông Chu, Thục và Việt.
Xem thêm  Tải sách những người khốn khổ pdf Link Driver - Sachpdf

Tổng lại, sách Đông Chu Liệt Quốc là một tác phẩm lịch sử quan trọng của Trung Quốc, giúp người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và xã hội của thời kỳ Chiến Quốc.

Tóm tắt sách đông chu liệt quốc 

Đông Chu Liệt Quốc là một tác phẩm lịch sử Trung Quốc, viết về thời kỳ Chiến quốc (476 – 221 TCN), khi các vương quốc lớn và nhỏ trong vùng Đông Á đấu tranh cho quyền lực và sự sinh tồn.

Tác phẩm được viết bởi Tào Thực, một nhà sử học nổi tiếng trong thời kỳ Tam Quốc. Đông Chu Liệt Quốc gồm 135 chương, mô tả chi tiết các sự kiện chính xảy ra trong thời kỳ Chiến quốc, cũng như các nhân vật quan trọng và chính sách, chiến lược của từng vương quốc.

Tác phẩm được coi là một trong những tài liệu lịch sử quan trọng nhất của Trung Quốc, giúp người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của quốc gia này. Nó cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật khác, bao gồm các bộ phim, tiểu thuyết, truyện tranh và trò chơi điện tử.

Đông Chu Liệt Quốc được coi là một trong những tài liệu lịch sử quan trọng nhất của Trung Quốc, giúp người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của quốc gia này. Tác phẩm đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật khác, bao gồm các bộ phim, tiểu thuyết, truyện tranh và trò chơi điện tử.

Xem thêm  Tải sách chiếc lá cuối cùng o henry pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách đông chu liệt quốc pdf

Tóm lại, sách Đông Chu Liệt Quốc là một tác phẩm lịch sử quan trọng của Trung Quốc, mô tả chi tiết về thời kỳ Chiến Quốc và các cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các vương quốc. Tác phẩm giới thiệu các nhân vật quan trọng, chính sách và chiến lược của từng vương quốc, cũng như tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội trong thời kỳ này. Sách cũng giới thiệu về 12 vương quốc lớn nhỏ trong thời kỳ Chiến Quốc. Sách Đông Chu Liệt Quốc giúp người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của Trung Quốc trong thời kỳ này. Cùng tải xuống cuốn sách đông chu liệt quốc pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *