Tải sách hóa 12 pdf Link Driver] – Sachpdf

Sách Hóa học 12 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về hóa học, bao gồm cả hợp chất hữu cơ, hợp chất vô cơ và polime. Sách cũng giúp người đọc hiểu được các tính chất của kim loại và ứng dụng của chúng trong đời sống và sản xuất. Sách bao gồm nhiều ví dụ minh họa, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm giúp người đọc nắm bắt và củng cố kiến thức. 

Ngoài ra, sách sách hóa 12 pdf cũng giúp người đọc hiểu rõ hơn về ứng dụng của Hóa học trong đời sống và sản xuất, bao gồm cả sản xuất hóa chất, dược phẩm, chất bảo vệ thực vật và sản xuất hợp kim. 

Thông tin chi tiết về sách hóa 12 pdf

Tên sách: Sách Hóa 12 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 350

Thể loại: Sách giáo khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Sách Hóa học 12 là một trong những sách giáo khoa của bộ môn Hóa học dành cho học sinh lớp 12 tại các trường phổ thông Việt Nam. Được biên soạn bởi các tác giả là các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về Hóa học.

Sách Hóa học 12 nói về các kiến thức cơ bản về Hóa học, bao gồm các phản ứng Hóa học, Kim loại, Hợp chất Hữu cơ, Polime, Hóa học vô cơ, Hóa học hữu cơ, Hóa học trong đời sống và sản xuất. Sách giúp học sinh lớp 12 nắm vững các kiến thức này để có thể áp dụng vào giải quyết các bài tập và bài thi liên quan đến môn Hóa học. Sách cũng cung cấp cho học sinh nhiều bài tập và câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra hiểu biết và rèn luyện kỹ năng giải bài tập của học sinh.

Xem thêm  Tải sách giáo khoa tiếng anh 10 mới pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tải sách hóa 12 pdf

Link Tải sách hóa 12 pdf đang cập nhật …

Sách hóa 12 nói về vấn đề gì?

Sách Hóa học 12 là tài liệu hữu ích cho học sinh lớp 12 để nắm vững kiến thức Hóa học cơ bản và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sách Hóa học 12 bao gồm các chương sau:

  1. Kim loại: giới thiệu về các tính chất của kim loại, phản ứng hóa học và ứng dụng của kim loại trong đời sống và sản xuất.
  2. Hợp chất hữu cơ: giới thiệu các hợp chất hữu cơ và tính chất của chúng, cách xác định công thức phân tử và phản ứng hóa học của hợp chất hữu cơ.
  3. Polime: giới thiệu các loại polime và ứng dụng của chúng trong đời sống và sản xuất.
  4. Hóa học vô cơ: giới thiệu về các tính chất của hợp chất vô cơ, cách xác định công thức phân tử và phản ứng hóa học của hợp chất vô cơ.
  5. Hóa học hữu cơ: giới thiệu về các tính chất của hợp chất hữu cơ, phản ứng hóa học và ứng dụng của hợp chất hữu cơ trong đời sống và sản xuất.
  6. Hóa học trong đời sống và sản xuất: giới thiệu về các ứng dụng của Hóa học trong đời sống và sản xuất, bao gồm cả sản xuất hóa chất, dược phẩm, chất bảo vệ thực vật và sản xuất hợp kim.

Sách cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về Hóa học, kèm theo ví dụ minh họa, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm giúp người đọc nắm bắt và củng cố kiến thức. Ngoài ra, sách cũng giúp người đọc hiểu được ứng dụng của Hóa học trong đời sống và sản xuất.

Xem thêm  Tải sách hàn phi tử pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách hóa 12 

Sách Hóa học 12 là một trong những sách giáo khoa của bộ môn Hóa học dành cho học sinh lớp 12 tại các trường phổ thông Việt Nam. Sách bao gồm các chương chính về Các phản ứng Hóa học, Kim loại, Hợp chất Hữu cơ, Polime, Hóa học vô cơ, Hóa học hữu cơ, Hóa học trong đời sống và sản xuất.

Sách được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, giúp học sinh nắm bắt kiến thức căn bản của Hóa học và cải thiện khả năng giải quyết các bài tập và bài thi liên quan đến môn Hóa học.

Mỗi chương đều có các phần lý thuyết, ví dụ minh họa, phần bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra hiểu biết của học sinh. Sách cũng bao gồm nhiều bài tập và bài kiểm tra cuối chương giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

Sách Hóa học 12 là tài liệu hữu ích cho học sinh lớp 12 để nắm vững kiến thức Hóa học cơ bản và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nghe sách nói sách hóa 12 pdf


Tóm lại, sách Hóa học 12 cung cấp kiến thức cơ bản về hóa học, bao gồm hợp chất hữu cơ, vô cơ và polime, tính chất của kim loại và ứng dụng của chúng trong đời sống và sản xuất. Sách bao gồm nhiều ví dụ minh họa, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm giúp người đọc nắm bắt và củng cố kiến thức. Ngoài ra, sách cũng giúp người đọc hiểu rõ hơn về ứng dụng của Hóa học trong đời sống và sản xuất, bao gồm cả sản xuất hóa chất, dược phẩm, chất bảo vệ thực vật và sản xuất hợp kim. Cùng tải xuống cuốn sách hóa 12 pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách sgk toán 6 pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *