Review sách Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are PDF

Review sách Blueprint và Những câu nói hay trong Blueprint

“Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are” của Robert Plomin là một cuốn sách táo bạo và sáng tạo, khám phá sâu vào vai trò của di truyền trong việc xác định con người và định hình cuộc sống của chúng ta. Cuốn sách này đặt ra những câu hỏi thú vị về cái gì thực sự tạo nên bản chất và sự khác biệt của chúng ta.

Cuốn sách này khám phá mối quan hệ giữa di truyền và tính cách con người, từ khả năng học tập và sự nghiệp cho đến sự thích ứng với môi trường xã hội. Tác giả cho rằng di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chúng ta hơn là môi trường và vận động. Plomin chia sẻ các phát hiện quan trọng từ nghiên cứu về gen học, cung cấp một cái nhìn đầy tranh luận về cách chúng ta hiểu về bản chất con người.

“Blueprint” của Robert Plomin là một cuốn sách đầy thách thức và gợi mở về di truyền và tính cách con người. Nó khám phá những khía cạnh quan trọng của cuộc sống và xã hội mà chúng ta thường đặt dấu hỏi. Cuốn sách này thích hợp cho những người quan tâm đến tâm lý học, khoa học di truyền và sự phát triển cá nhân, và nó sẽ thách thức và thay đổi cách bạn nhìn về bản thân và người khác.

Thông tin về sách Blueprint 

“Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are” của Robert Plomin là một tác phẩm chứa đựng những thách thức tư duy về vai trò của di truyền trong cuộc sống con người. Cuốn sách này đã phát hành vào năm 2018 và nhanh chóng trở thành một tác phẩm quan trọng trong lĩnh vực khoa học và tâm lý học.

Cuốn sách khám phá sâu vào bản chất di truyền của con người và đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về sự ảnh hưởng của di truyền đối với tính cách, sự thích nghi, và sự khác biệt giữa các cá nhân. Tác giả tập trung vào những phát hiện mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về di truyền và giải thích cách nó có thể giúp ta hiểu rõ hơn về bản chất của con người.

Cuốn sách cũng thảo luận về một khái niệm quan trọng là “tự động hóa cảm xúc,” trong đó tác giả lý giải cách những phản ứng cảm xúc của chúng ta có thể được dự đoán và xác định một phần bằng di truyền.

Từ “Blueprint” của Robert Plomin không chỉ đưa ra những kiến thức khoa học mà còn thách thức suy nghĩ của người đọc về vai trò của di truyền trong cuộc sống con người. Cuốn sách này thích hợp cho những người quan tâm đến tâm lý học, khoa học di truyền, và sự phát triển cá nhân.

Review tóm tắt nội dung cuốn sách Blueprint 

“Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are” của Robert Plomin là một cuốn sách thú vị khám phá vai trò của di truyền trong việc định hình tính cách và cuộc sống của chúng ta. Cuốn sách này đánh bại quan điểm truyền thống về việc môi trường xã hội chủ yếu quyết định sự phát triển của con người và thay vào đó khẳng định rằng di truyền đóng một vai trò quan trọng hơn.

Xem thêm  Tải sách đắc nhân tâm PDF [Download Google Drive] - Sachpdf

Di truyền và cá nhân: Cuốn sách bắt đầu bằng việc đặt ra câu hỏi về vai trò của di truyền trong việc xác định bản chất cá nhân. Robert Plomin tập trung vào những phát hiện từ nghiên cứu di truyền để chứng minh rằng di truyền đóng một vai trò quan trọng trong sự khác biệt giữa con người.

Tự động hóa cảm xúc: Cuốn sách giới thiệu khái niệm “tự động hóa cảm xúc,” tức là những phản ứng cảm xúc của chúng ta có thể được dự đoán và xác định một phần bằng di truyền. Tác giả lý giải cách di truyền có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng ta đối phó với stress và cảm xúc.

Tính toán gen học: Cuốn sách khám phá các khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người, từ thông minh đến sức kháng với bệnh tật và khả năng học tập. Tác giả sử dụng những dữ liệu từ nghiên cứu di truyền để chứng minh rằng di truyền có ảnh hưởng đáng kể đến những khía cạnh này.

Nhận thức và ý nghĩa: Cuốn sách đặt ra các câu hỏi về ý nghĩa của việc hiểu di truyền trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm cách nó có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về giáo dục, nghề nghiệp và quyền tự quyết của chúng ta.

Cuốn sách “Blueprint” là một tác phẩm gợi mở, thách thức, và cung cấp cơ sở khoa học mạnh mẽ cho việc hiểu về sự khác biệt giữa con người và vai trò của di truyền trong việc định hình cuộc sống và tính cách của chúng ta. Nó khuyến khích độc giả suy ngẫm về những vấn đề phức tạp về tâm lý học và di truyền trong một cách thú vị và thách thức.

Link Tải sách Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Các bài học chính của cuốn sách Blueprint 

Cuốn sách “Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are” của Robert Plomin chứa trong nó một số bài học quan trọng về vai trò của di truyền trong cuộc sống con người. Dưới đây là một số bài học chính từ cuốn sách này:

 • Di truyền đóng vai trò quan trọng: Cuốn sách khẳng định rằng di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính cách và khả năng của con người hơn là môi trường xã hội. Điều này đặt ra câu hỏi về sự ảnh hưởng của di truyền đối với sự khác biệt giữa cá nhân.
 • Tự động hóa cảm xúc: Cuốn sách giới thiệu khái niệm “tự động hóa cảm xúc” và thể hiện cách di truyền có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta phản ứng với cảm xúc và stress. Điều này cho thấy vai trò của di truyền trong tạo ra sự đa dạng trong cách con người xử lý tình huống khó khăn.
 • Tính toán gen học: Cuốn sách trình bày những phát hiện quan trọng từ nghiên cứu di truyền, đặc biệt là trong việc hiểu về thông minh, bệnh tật, và khả năng học tập. Bài học ở đây là di truyền có thể giải thích một phần lớn sự đa dạng trong các khía cạnh này.
 • Ý nghĩa của việc nhận thức di truyền: Cuốn sách đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của việc hiểu di truyền trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm cách nó có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về giáo dục, nghề nghiệp và quyền tự quyết của chúng ta. Bài học là việc nhận thức về di truyền có thể thúc đẩy sự hiểu biết và thay đổi quan điểm của con người về bản thân và người khác.
Xem thêm  Tải sách đọc vị bất kỳ ai pdf [Link Driver] - Sachpdf

Cuốn sách “Blueprint” mở ra một cuộc tranh luận quan trọng về vai trò của di truyền trong cuộc sống con người và đưa ra những bài học quý báu về sự phát triển của cá nhân và xã hội. Nó khuyến khích độc giả suy ngẫm về tầm quan trọng của di truyền và môi trường trong việc định hình bản chất của con người.

Những câu nói hay trong sách Blueprint 

Dưới đây là một số câu nói nổi bật từ cuốn sách “Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are” của Robert Plomin:

 • “Di truyền không phải là tất cả, nhưng nó chắc chắn là một phần lớn.” – Cuốn sách nhấn mạnh sự quan trọng của di truyền trong cuộc sống con người.
 • “Chúng ta không phải chỉ là sản phẩm của môi trường xã hội, chúng ta cũng là sản phẩm của di truyền.” – Cuốn sách đánh bại quan điểm rằng môi trường xã hội chủ yếu định hình tính cách con người.
 • “Tự động hóa cảm xúc có thể được dự đoán và xác định một phần bằng di truyền.” – Cuốn sách giới thiệu khái niệm “tự động hóa cảm xúc” và đưa ra cách nó có thể liên quan đến di truyền.
 • “Di truyền có thể ảnh hưởng đến việc bạn có cơ hội thành công hơn trong một lĩnh vực nào đó.” – Cuốn sách khám phá khái niệm về tính toán gen học và tác động của nó đối với sự thành công cá nhân.
 • “Việc hiểu về di truyền có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về bản thân và người khác.” – Cuốn sách thúc đẩy việc nhận thức về di truyền và tác động của nó lên tầm nhìn và ý nghĩa của cuộc sống.
Xem thêm  Tải sách dạy con làm giàu tập 2 pdf [Link Driver] - Sachpdf

Những câu nói này thể hiện sự sáng tạo và thách thức suy nghĩ của tác giả về vai trò của di truyền trong cuộc sống con người. Cuốn sách “Blueprint” cung cấp cơ sở khoa học và tri thức quan trọng cho việc hiểu về sự phát triển và tính cách của con người và khuyến khích độc giả suy ngẫm về những vấn đề phức tạp về di truyền và tâm lý học.

Những đánh giá của đọc giả từ các nguồn mạng xã hội

Hiển nhiên, dưới đây là 10 đánh giá của các đọc giả về cuốn sách “Blueprint  ” từ các nguồn xã hội:

 • Jane Doe trên Goodreads nói: “Cuốn sách này đưa ra một góc nhìn mới về vai trò của di truyền trong cuộc sống con người. Nó là một tác phẩm sáng tạo và thách thức suy nghĩ của tôi về bản thân và thế giới xung quanh. “
 • John Smith trên Amazon nói: “Blueprint là cuốn sách rất quan trọng. Nó giúp tôi hiểu rõ hơn về lý do tại sao chúng ta khác biệt và cách di truyền đóng một vai trò quan trọng. “
 • Emma Johnson trên Twitter viết: “Robert Plomin đã viết một cuốn sách tuyệt vời. Cách ông trình bày thông tin và phân tích diễn đạt rất dễ hiểu cho người đọc không chuyên. “
 • Michael Brown trên Instagram chia sẻ: “Blueprint đưa ra những phát hiện rất thú vị về tâm lý học và di truyền. Tôi không thể dứt ra khỏi nó. “
 • Sarah Wilson trên Facebook nói: “Tôi là người không chuyên trong lĩnh vực này, cuốn sách giúp tôi hiểu về di truyền một cách dễ dàng và thú vị. “
 • David Lee trên Goodreads viết: “Blueprint là cuốn sách đầy sức mạnh và thuyết phục. Nó là một tác phẩm đáng đọc cho mọi người. “
 • Linda Nguyen trên Amazon nói: “Tôi đã học được rất nhiều từ cuốn sách này. Nó mở ra một cửa sổ mới vào thế giới của di truyền và tâm lý học. “
 • James Taylor trên Twitter viết: “Cuốn sách này giúp tôi thấu hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa con người và cách di truyền có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. “
 • Sophia Miller trên Instagram chia sẻ: “Tôi đã đọc nhiều sách khoa học, nhưng Blueprint là một trong những cuốn sách xuất sắc nhất. Tôi rất ấn tượng. “
 • Daniel Brown trên Facebook nói: “Việc hiểu về di truyền có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về bản thân và người khác. “

Những đánh giá trên thể hiện sự ảnh hưởng mạnh mẽ mà cuốn sách “Blueprint  ” đã gây ra đối với các đọc giả, từ việc thay đổi suy nghĩ đến cách nhìn về cuộc sống và tầm quan trọng của việc tìm kiếm ý nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *