Tải sách oxford collocation dictionary pdf Link Driver] – Sachpdf

Sách Oxford Collocation Dictionary là một tài liệu giúp người học tiếng Anh hiểu về cách sử dụng từ ghép và cụm từ trong tiếng Anh. Sách cung cấp thông tin về các từ ghép và cụm từ thông dụng, bao gồm hơn 250.000 từ ghép và cụm từ từ nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Sách oxford collocation dictionary pdf cung cấp các ví dụ minh họa về cách sử dụng từ ghép trong câu và cung cấp các tính từ, trạng từ, động từ và danh từ phù hợp với các từ ghép để tạo thành các cụm từ chính xác. 

Thông tin chi tiết về sách oxford collocation dictionary pdf

Tên sách: Sách Oxford collocation dictionary 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Oxford

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 1036

Thể loại: Từ điển tiếng Anh – tiếng Anh

Sách Oxford Collocation Dictionary là một tài liệu hữu ích cho người học tiếng Anh, giúp họ tìm hiểu về cách sử dụng từ ghép và cụm từ trong tiếng Anh một cách chính xác. Nó cung cấp thông tin về cách các từ thường được kết hợp với nhau để tạo thành các cụm từ hoặc câu, giúp cho người học tiếng Anh có thể sử dụng từ vựng một cách chính xác và tự tin hơn khi nói và viết bằng tiếng Anh. 

Sách bao gồm hơn 250.000 từ ghép và cụm từ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, thể thao và nhiều lĩnh vực khác. Nó cũng cung cấp các tính từ, trạng từ, động từ và danh từ phù hợp với các từ ghép để tạo thành các cụm từ chính xác.

Xem thêm  Tải sách tiếng việt lớp 3 tập 1 pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tải sách oxford collocation dictionary pdf

Link Tải sách oxford collocation dictionary pdf đang cập nhật …

Sách oxford collocation dictionary nói về vấn đề gì?

Sách Oxford Collocation Dictionary có những nội dung chính: 

  • Đây là một tài liệu hữu ích cho người học tiếng Anh.
  • Sách cung cấp thông tin về cách sử dụng từ ghép và cụm từ trong tiếng Anh một cách chính xác.
  • Bao gồm hơn 250.000 từ ghép và cụm từ từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • Các lĩnh vực bao gồm kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.
  • Sách cung cấp các tính từ, trạng từ, động từ và danh từ phù hợp với các từ ghép để tạo thành các cụm từ chính xác.
  • Mục đích của sách là giúp cho người học tiếng Anh có thể sử dụng từ vựng một cách chính xác và tự tin hơn khi nói và viết bằng tiếng Anh.

Mục đích của sách là giúp cho người học tiếng Anh có thể sử dụng từ vựng một cách chính xác và tự tin hơn khi nói và viết bằng tiếng Anh. Sách là một tài liệu hữu ích cho các giáo viên tiếng Anh, nhà nghiên cứu ngôn ngữ và những người quan tâm đến sử dụng từ vựng trong tiếng Anh.

Tóm tắt sách oxford collocation dictionary 

Oxford Collocation Dictionary là một tài liệu hữu ích cho người học tiếng Anh vì nó giúp cho việc sử dụng từ ngữ chính xác hơn. Đây là một từ điển dựa trên các từ ghép của tiếng Anh và cung cấp thông tin về cách các từ này thường được kết hợp với nhau để tạo thành các cụm từ hoặc câu.

Xem thêm  Tải sách sức mạnh tiềm thức pdf Link Driver - Sachpdf

Sách bao gồm hơn 250.000 từ ghép và cụm từ cùng với ví dụ minh họa sử dụng. Nó bao gồm các từ vựng từ nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.

Từ điển cung cấp các tính từ, trạng từ, động từ và danh từ phù hợp với các từ ghép để tạo thành các cụm từ chính xác và tránh sử dụng sai ngữ pháp hoặc cách dùng từ. Điều này giúp cho người học tiếng Anh có thể sử dụng từ vựng một cách chính xác và tự tin hơn khi nói và viết bằng tiếng Anh.

Nghe sách nói sách oxford collocation dictionary pdf


Tóm lại, sách Oxford Collocation Dictionary cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng từ ghép và cụm từ trong tiếng Anh thông qua hơn 250.000 từ ghép và cụm từ từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sách cung cấp các ví dụ minh họa và các tính từ, trạng từ, động từ và danh từ phù hợp để tạo thành các cụm từ chính xác. Mục đích của sách là giúp người học tiếng Anh sử dụng từ vựng một cách chính xác và tự tin hơn khi nói và viết bằng tiếng Anh. Sách là một tài liệu hữu ích cho các giáo viên tiếng Anh, nhà nghiên cứu ngôn ngữ và những người quan tâm đến sử dụng từ vựng trong tiếng Anh. Cùng tải xuống cuốn sách oxford collocation dictionary pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách the secret pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *