Liên thông đại học ngành dược

Thông báo tuyển sinh liên thông ngành dược sĩ, dược học.

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Cao Đẳng Dược; cử nhân Đại Học Dược(Dược Sĩ) có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và dược học, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ đại học để thực hiện nghiên cứu, sản xuất và phục vụ thuốc men, chăm sóc kịp thời người bệnh, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Về thái độ

– Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

– Trung thực khách quan, thận trong trong chuyên môn.

– Khiêm tốn tự học vươn lên.

1.2.2. Kiến thức

Trình bày và áp dụng được:

– Những quy luật cơ bản về:

+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

+ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

– Những nguyên tắc cơ bản về ngành Dược.

– Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Xem thêm  Liên thông đại học ngành Điều dưỡng

– Phương pháp luận khoa học trong công tác ngành dược và nghiên cứu khoa học.

1.2.3. Kỹ năng

– Tổ chức thực hiện tốt chuyên môn ngành dược để: phục vụ thuốc men kịp thời cho người bệnh

– Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật thực hành.

– Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quy trình .

– Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ và các nhân viên ngành dược.

– Áp dụng thuốc Y học Cổ truyền trong công tác phục vụ người bệnh và chữa bệnh.

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Cử nhân Cao Đẳng Dược; cử nhân Đại Học Dược (Dược Sĩ)

1.2.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và các công ty Dược, các nhà thuốc có nhu cầu tuyển dụng Dược Sĩ.

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo liên thông:

  • 1,5 năm (Cao Đẳng Dược)
  • 6 học kỳ (Đại Học Dược)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *