Tải sách incoterms 2010 pdf Link Driver] – Sachpdf

Sách Incoterms 2010 là tài liệu quy định về các thuật ngữ và điều kiện giao hàng trong thương mại quốc tế. Sách cung cấp định nghĩa và giải thích cho 11 thuật ngữ Incoterms, bao gồm EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR và CIF. Mỗi thuật ngữ được mô tả chi tiết các trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

 Sách cũng cung cấp các hướng dẫn và lưu ý quan trọng để giúp người sử dụng thuật ngữ Incoterms đưa ra quyết định hợp lý về trách nhiệm và chi phí cho mỗi giai đoạn của quá trình vận chuyển hàng hóa. Sách Incoterms 2010 PDF cũng giúp đảm bảo sự hiểu rõ và đồng nhất trong việc sử dụng thuật ngữ Incoterms trong các hợp đồng mua bán quốc tế, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Thông tin chi tiết về sách incoterms 2010 pdf

Tác giả:   Nhiều tác giả

Tên sách: Sách incoterms 2010

Nhà xuất bản: NXB Thông Tin Và Truyền Thông

Năm xuất bản:   2019

Số trang:    231

Sách Incoterms 2010 là một tài liệu chính thức của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) về quy tắc sử dụng thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) trong các hợp đồng mua bán quốc tế. Incoterms là các thuật ngữ được sử dụng trong thương mại quốc tế để định nghĩa trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nguồn gốc đến điểm đến.

Xem thêm  Tải sách chiêm tinh học nhập môn pdf Link Driver] - Sachpdf

Sách Incoterms 2010 cung cấp các định nghĩa và quy tắc cho 11 thuật ngữ Incoterms, bao gồm: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR và CIF. Các quy tắc này giúp người bán và người mua đưa ra quyết định hợp lý về việc chịu trách nhiệm và chi phí cho mỗi giai đoạn của quá trình vận chuyển hàng hóa.

Tải sách incoterms 2010 pdf

 Link Tải sách incoterms 2010 pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách incoterms 2010 nói về vấn đề gì?

Sách Incoterms 2010 là tài liệu quy định về các thuật ngữ và điều kiện giao hàng trong thương mại quốc tế. Nội dung của sách bao gồm:

  1. Giới thiệu về Incoterms: sách giới thiệu về khái niệm và ý nghĩa của thuật ngữ Incoterms.
  2. Các thuật ngữ Incoterms: sách cung cấp định nghĩa và giải thích cho 11 thuật ngữ Incoterms, bao gồm EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR và CIF. Mỗi thuật ngữ được mô tả chi tiết các trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
  3. Sử dụng công nghệ thông tin trong thương mại điện tử: sách cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng thuật ngữ Incoterms trong thương mại điện tử và các quy định mới liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin trong thương mại quốc tế.
  4. Hướng dẫn sử dụng Incoterms: sách giúp người dùng hiểu rõ và áp dụng đúng các thuật ngữ Incoterms vào các hợp đồng mua bán quốc tế. Sách cung cấp các hướng dẫn và lưu ý quan trọng để giúp người sử dụng thuật ngữ Incoterms đưa ra quyết định hợp lý về trách nhiệm và chi phí cho mỗi giai đoạn của quá trình vận chuyển hàng hóa.
  5. Tổng quan về các vấn đề liên quan đến vận chuyển hàng hóa: sách cung cấp một số thông tin và lưu ý về các vấn đề khác liên quan đến vận chuyển hàng hóa, bao gồm bảo hiểm hàng hóa, giấy tờ vận chuyển, kiểm tra hàng hóa, và xử lý tranh chấp.
Xem thêm  Tải sách dạy con làm giàu tập 2 pdf [Link Driver] - Sachpdf

Đặc biệt, phiên bản Incoterms 2010 đã thêm vào các quy định liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin trong thương mại điện tử. Sách cũng cung cấp các lời khuyên và hướng dẫn cho việc sử dụng các thuật ngữ Incoterms một cách đúng đắn trong các hợp đồng mua bán quốc tế.

Tóm tắt sách incoterms 2010 

Sách Incoterms 2010 là tài liệu chính thức của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) về các thuật ngữ sử dụng trong thương mại quốc tế, nhằm định nghĩa trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nguồn gốc đến điểm đến. Sách cung cấp các quy tắc và định nghĩa cho 11 thuật ngữ Incoterms, bao gồm EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR và CIF.

Phiên bản Incoterms 2010 còn bao gồm các quy định mới liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin trong thương mại điện tử. Sách cũng cung cấp hướng dẫn cho người sử dụng thuật ngữ Incoterms để giúp họ đưa ra quyết định hợp lý về việc chịu trách nhiệm và chi phí cho mỗi giai đoạn của quá trình vận chuyển hàng hóa.

Sách Incoterms 2010 là một tài liệu quan trọng cho các nhà kinh doanh, luật sư và các chuyên gia thương mại quốc tế. Sách giúp đảm bảo sự hiểu rõ và đồng nhất trong việc sử dụng thuật ngữ Incoterms trong các hợp đồng mua bán quốc tế, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Xem thêm  Tải sách atlat pdf Link Driver - Sachpdf

Nghe sách nói sách incoterms 2010 pdf


Tóm lại, sách Incoterms 2010 là một tài liệu cực kỳ quan trọng trong thương mại quốc tế, giúp đảm bảo sự hiểu rõ và đồng nhất trong việc sử dụng thuật ngữ Incoterms trong các hợp đồng mua bán quốc tế, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình vận chuyển hàng hóa.Cùng tải xuống cuốn sách incoterms 2010 pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *