Tải sách get ready for ielts writing pdf Link Driver – Sachpdf

Sách “Get Ready for IELTS Writing” của tác giả Fiona Aish – Jo Tomlinson là một cuốn sách chuyên sâu nhằm giúp người đọc chuẩn bị cho phần thi viết của kỳ thi IELTS. Sách tập trung vào cung cấp các kỹ năng cần thiết để viết một bài luận IELTS hiệu quả, bao gồm phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp, tổ chức bài viết, và viết bài luận trong thời gian giới hạn.

Cuốn sách Get Ready For Ielts Writing pdf cũng cung cấp cho người đọc các bài mẫu viết và bài kiểm tra để giúp họ thực hành và cải thiện kỹ năng viết của mình. Nội dung của sách rất thực tế và bám sát cấu trúc và yêu cầu của kỳ thi IELTS, giúp người đọc đạt được điểm số cao trong phần thi viết của kỳ thi này.

Thông tin chi tiết về sách get ready for ielts writing 

Tên nhà cung cấp Minh Tâm
Tác giả Fiona Aish – Jo Tomlinson
Tên sách Get ready for ielts writing 
NXB Tổng Hợp TP.HCM
Số trang 133

Sách “Get Ready for IELTS Writing” của tác giả Fiona Aish – Jo Tomlinson cung cấp cho người học các kỹ năng cần thiết để viết bài luận hiệu quả trong kỳ thi IELTS. Nó là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và cần cải thiện kỹ năng viết của mình.

Xem thêm  Tải sách phương pháp dạy con không đòn roi pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nội dung của sách rất thực tế và bám sát cấu trúc và yêu cầu của kỳ thi IELTS. Sách cũng cung cấp các bài mẫu viết và bài kiểm tra để giúp người đọc thực hành và cải thiện kỹ năng viết của mình. Tóm lại, đây là một nguồn tài liệu rất hữu ích cho những ai muốn đạt được điểm số cao trong phần thi viết của kỳ thi IELTS.

Tải sách get ready for ielts writing pdf

 Link Tải sách get ready for ielts writing pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

 Sách get ready for ielts writing nói về vấn đề gì?

Sách “Get Ready for IELTS Writing” của tác giả Fiona Aish – Jo Tomlinson tập trung vào việc giúp người đọc cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh trong kỳ thi IELTS, đặc biệt là phần thi Writing. Sách cung cấp các kỹ năng cần thiết để viết bài luận hiệu quả, bao gồm:

  1. Phân tích và hiểu câu hỏi: Sách giúp người đọc hiểu rõ câu hỏi và phân tích các yêu cầu của nó để có thể viết bài luận đầy đủ và chính xác.
  2. Phát triển ý tưởng và luận điểm: Sách cung cấp các kỹ năng và từ vựng để phát triển ý tưởng và luận điểm cho bài viết của người đọc.
  3. Sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp: Sách giúp người đọc sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp để tăng điểm cho bài viết.
  4. Tổ chức bài viết: Sách cung cấp hướng dẫn về cách tổ chức bài viết để giúp người đọc viết bài luận rõ ràng, logic và mạch lạc.
  5. Viết bài luận trong thời gian giới hạn: Sách cung cấp các kỹ năng để người đọc viết bài luận trong thời gian giới hạn trong kỳ thi IELTS.
Xem thêm  Tải sách 5000 từ vựng tiếng anh thông dụng pdf [Link Driver] - Sachpdf

Sách “Get Ready for IELTS Writing” cũng cung cấp cho người đọc các bài mẫu viết và bài kiểm tra để giúp họ thực hành và cải thiện kỹ năng viết của mình.

Tóm tắt sách get ready for ielts writing của tác giả Fiona Aish – Jo Tomlinson

Sách “Get Ready for IELTS Writing” là một cuốn sách luyện viết tiếng Anh cho kỳ thi IELTS (International English Language Testing System). Sách này được viết bởi Fiona Aish và Jo Tomlinson, hai tác giả có kinh nghiệm lâu năm trong việc giảng dạy tiếng Anh và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Sách “Get Ready for IELTS Writing” là một cuốn sách hướng dẫn viết IELTS chuyên sâu, nhằm giúp người đọc chuẩn bị cho phần thi viết của kỳ thi IELTS. Cuốn sách tập trung vào cung cấp các kỹ năng cần thiết để viết một bài luận IELTS hiệu quả, bao gồm phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp, tổ chức bài viết, và viết bài luận trong thời gian giới hạn. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc các bài mẫu viết và bài kiểm tra để giúp họ thực hành và cải thiện kỹ năng viết của mình. Với nội dung bám sát cấu trúc và yêu cầu của kỳ thi IELTS, sách là một nguồn tài liệu hữu ích để giúp người học đạt được điểm số cao trong phần thi viết của IELTS.

Xem thêm  Tải sách giáo khoa 12 pdf Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách get ready for ielts writing


Tóm lại, cuốn sách “Get Ready for IELTS Writing” là một nguồn tài liệu hữu ích cho những ai đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và muốn nâng cao kỹ năng viết của mình. Sách cung cấp các kỹ năng cần thiết để viết một bài luận IELTS hiệu quả, bao gồm phân tích câu hỏi, phát triển ý tưởng, sử dụng ngữ pháp và từ vựng phù hợp, tổ chức bài viết và viết bài luận trong thời gian giới hạn. Cùng tải xuống cuốn sách Get Ready For Ielts Writing pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *