Tải sách việt nam sử lược trần trọng kim pdf [Link Driver] – Sachpdf

Việt nam sử lược trần trọng kim pdf

“Sử lược” của Trần Trọng Kim là một tác phẩm văn học lịch sử quan trọng về Việt Nam. Cuốn sách này bao gồm các giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ phong kiến cuối cùng trước khi thực dân Pháp xâm lược. Tác phẩm này mô tả chi tiết về các sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, đưa ra những phân tích và nhận định về các sự kiện lịch sử, và được viết với phong cách ngôn ngữ trang nhã, dễ hiểu. 

Cuốn sách này là một tài liệu quan trọng để hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam, và có ảnh hưởng lớn đến cách nhìn nhận và hiểu biết về lịch sử Việt Nam. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách việt nam sử lược trần trọng kim pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách việt nam sử lược trần trọng kim pdf

  • Tên sách: Sách Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim
  • Tác giả: Trần Trọng Kim
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • Năm xuất bản: 1925
  • Số trang: 500 trang
  • Thể loại: Sách lịch sử

“Sử lược” là một tác phẩm văn học lịch sử Việt Nam được Trần Trọng Kim viết vào năm 1925. Tác phẩm này bao gồm 20 chương với nhiều phần khác nhau, bao gồm phần giới thiệu, phần cổ đại, phần về các triều đại phong kiến, phần về sự thay đổi trong chính trị, xã hội và văn hóa của Việt Nam qua các thời kỳ, và phần về thời kỳ phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Xem thêm  Tải sách work on your vocabulary a2 pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trong cuốn sách, Trần Trọng Kim mô tả chi tiết về các sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tây Sơn, và những cuộc kháng chiến chống lại các thế lực xâm lược từ những thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19.

Tải sách việt nam sử lược trần trọng kim pdf

 Link Tải sách việt nam sử lược trần trọng kim pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách việt nam sử lược trần trọng kim nói về vấn đề gì?

Sách “Việt Nam Sử Lược” của Trần Trọng Kim là một tác phẩm về lịch sử Việt Nam, bao gồm các giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ phong kiến cuối cùng trước khi thực dân Pháp xâm lược. Cuốn sách này bao gồm các chương về các triều đại phong kiến, nhà nước độc lập, thời kỳ Lý, Trần, Lê và những cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, cũng như sự xâm lược của Pháp.

Cuốn sách nói về các vấn đề lịch sử, như sự hình thành và phát triển của các triều đại phong kiến, các cuộc chiến tranh và những cuộc kháng chiến chống lại các thế lực xâm lược, cũng như sự thay đổi trong nền chính trị, xã hội và văn hóa của Việt Nam qua các thời kỳ. 

Cuốn sách cũng đưa ra các đánh giá và nhận định về các sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam. Tổng quan, sách “Việt Nam Sử Lược” là một tài liệu quan trọng để hiểu về lịch sử Việt Nam.

Xem thêm  Tải sách địa 10 pdf Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách việt nam sử lược trần trọng kim của Trần Trọng Kim

“Sử lược” là một cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam, được tác giả Trần Trọng Kim viết vào năm 1925. Cuốn sách này bao gồm một số chương chính về các giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam, bao gồm thời kỳ cổ đại, thời kỳ Lý, Trần, Lê và thời kỳ phong kiến cuối cùng trước khi thực dân Pháp xâm lược.

Cuốn sách bắt đầu bằng một phần giới thiệu về lịch sử Việt Nam từ thời kỳ cổ đại, bao gồm cả các triều đại phong kiến và nhà nước độc lập. Sau đó, cuốn sách đi vào chi tiết về thời kỳ Lý, Trần, Lê và những cuộc chiến tranh chống quân xâm lược từ những thế kỷ thứ 16 và 17.

Cuốn sách cũng đưa ra những phân tích về các sự kiện lịch sử quan trọng, như cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và những sự kiện đánh dấu sự thay đổi trong lịch sử Việt Nam. Cuốn sách được viết với phong cách ngôn ngữ trang nhã, dễ hiểu và được xem là một tác phẩm lịch sử quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến cách nhìn nhận và hiểu biết về lịch sử Việt Nam.

Cuối cùng, cuốn sách đề cập đến thời kỳ phong kiến cuối cùng của Việt Nam và sự xâm lược của Pháp, đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến. Cuốn sách cũng bàn về các sự kiện quan trọng khác trong lịch sử Việt Nam, bao gồm những cuộc kháng chiến chống lại các thế lực xâm lược khác nhau.

Xem thêm  Tải sách việt nam phong tục pdf [Link Driver] - Sachpdf

“Sử lược” là một tài liệu quan trọng để hiểu về lịch sử Việt Nam và đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu và tài liệu khác về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Nghe sách nói sách việt nam sử lược trần trọng kim pdf

 Tóm lại, “Sử lược” là một tác phẩm văn học lịch sử Việt Nam quan trọng được viết bởi Trần Trọng Kim vào năm 1925. Cuốn sách này trình bày về các sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ phong kiến cuối cùng trước khi thực dân Pháp xâm lược. Nó đưa ra những phân tích và nhận định về các sự kiện lịch sử và được viết với phong cách ngôn ngữ trang nhã, dễ hiểu. Cuốn sách này là một tài liệu quan trọng để hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam, và có ảnh hưởng lớn đến cách nhìn nhận và hiểu biết về lịch sử Việt Nam. Cùng tải xuống cuốn sách việt nam sử lược trần trọng kim pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *