Tải sách tớ học lập trình làm quen với python pdf [Link Driver] – Sachpdf

Tớ học lập trình làm quen với python pdf

Cuốn sách “Sách tớ học lập trình – Làm quen với Python” là một cuốn sách hướng dẫn lập trình Python dành cho người mới bắt đầu. Cuốn sách bao gồm 10 chương và cung cấp nhiều ví dụ minh họa và bài tập thực hành giúp người đọc áp dụng các kiến thức đã học được vào thực tế. Tác giả giải thích các khái niệm và cú pháp một cách dễ hiểu và thân thiện với người đọc. 

Cuốn sách này được viết bởi tác giả Lê Vũ Hoàng Huy, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Trẻ vào năm 2017. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách tớ học lập trình làm quen với python pdf trong bài viết dưới đây.)

Thông tin chi tiết về sách tớ học lập trình làm quen với python pdf

 • Tên sách: Sách Tớ học lập trình làm quen với python
 • Tác giả: Lê Vũ Hoàng Huy
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang: 379 trang
 • Thể loại: Sách hướng dẫn lập trình Python

“Sách tớ học lập trình – Làm quen với Python” là một cuốn sách hướng dẫn lập trình Python dành cho người mới bắt đầu. Cuốn sách này được viết bởi tác giả Lê Vũ Hoàng Huy, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Trẻ vào năm 2017.

Cuốn sách bao gồm 10 chương, được thiết kế để giúp người đọc nắm được các kiến thức cơ bản về lập trình Python và các công cụ cần thiết để phát triển các ứng dụng đơn giản. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng giúp người đọc phát triển các kỹ năng lập trình cơ bản như lệnh điều kiện, vòng lặp, hàm, đối tượng và xử lý lỗi.

Xem thêm  Tải sách nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tải sách tớ học lập trình làm quen với python pdf

 Link Tải sách tớ học lập trình làm quen với python pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách tớ học lập trình làm quen với python nói về vấn đề gì?

Sách “Tớ học lập trình – Làm quen với Python” của Lê Vũ Hoàng Huy là một cuốn sách hướng dẫn lập trình Python dành cho người mới bắt đầu. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức cơ bản về lập trình Python và các công cụ cần thiết để phát triển các ứng dụng đơn giản.

Một số chương trong cuốn sách bao gồm:

 • Chương 1: Cài đặt Python
 • Chương 2: Sử dụng trình biên dịch Python
 • Chương 3: Cú pháp Python cơ bản
 • Chương 4: Lệnh điều kiện và vòng lặp
 • Chương 5: Hàm trong Python
 • Chương 6: Xử lý lỗi
 • Chương 7: Đối tượng trong Python
 • Chương 8: Sử dụng thư viện trong Python
 • Chương 9: Xây dựng giao diện đồ họa với Tkinter
 • Chương 10: Thực hành các kỹ năng lập trình với các bài tập thực hành

Cuốn sách bao gồm các chương về cách cài đặt Python, cách sử dụng trình biên dịch Python, cú pháp Python cơ bản, hướng dẫn xây dựng các chương trình Python đơn giản và thực hành các kỹ năng lập trình cơ bản như lệnh điều kiện, vòng lặp, hàm, đối tượng và xử lý lỗi.

Cuốn sách cũng bao gồm các ví dụ minh họa và bài tập thực hành giúp bạn áp dụng các kiến thức đã học được vào thực tế. Sau khi hoàn thành cuốn sách, bạn sẽ có khả năng lập trình Python đơn giản và sẽ có cơ sở để tiếp tục học các kỹ năng lập trình phức tạp hơn.

Xem thêm  Tải sách 7 thói quen hiệu quả pdf Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách tớ học lập trình làm quen với python của Lê Vũ Hoàng Huy

Cuốn sách “Tớ học lập trình – Làm quen với Python” Lê Vũ Hoàng Huy là một cuốn sách hướng dẫn lập trình Python dành cho người mới bắt đầu. Cuốn sách bao gồm các chương về cách cài đặt Python, cách sử dụng trình biên dịch Python, cú pháp Python cơ bản và các kỹ năng lập trình cơ bản như lệnh điều kiện, vòng lặp, hàm, đối tượng và xử lý lỗi.

Cuốn sách cũng bao gồm các ví dụ minh họa và bài tập thực hành giúp bạn áp dụng các kiến thức đã học được vào thực tế. Tác giả giải thích các khái niệm và cú pháp một cách dễ hiểu và thân thiện với người đọc.

Cuốn sách cung cấp nhiều ví dụ minh họa và bài tập thực hành giúp người đọc áp dụng các kiến thức đã học được vào thực tế. Tác giả giải thích các khái niệm và cú pháp một cách dễ hiểu và thân thiện với người đọc.

Sau khi hoàn thành cuốn sách, bạn sẽ có khả năng lập trình Python đơn giản và sẽ có cơ sở để tiếp tục học các kỹ năng lập trình phức tạp hơn. Cuốn sách rất thích hợp cho những người mới bắt đầu học lập trình Python hoặc muốn làm quen với lập trình nói chung.

Nghe sách nói sách tớ học lập trình làm quen với python pdf

Tóm lại, cuốn sách “Sách tớ học lập trình – Làm quen với Python” là một cuốn sách hướng dẫn lập trình Python dành cho người mới bắt đầu, được viết bởi tác giả Lê Vũ Hoàng Huy và xuất bản bởi Nhà xuất bản Trẻ vào năm 2017. Cuốn sách bao gồm 10 chương với nhiều ví dụ minh họa và bài tập thực hành giúp người đọc áp dụng các kiến thức đã học được vào thực tế. “Sách tớ học lập trình – Làm quen với Python” là một cuốn sách rất thích hợp cho những người mới bắt đầu học lập trình Python hoặc muốn làm quen với lập trình nói chung. Cùng tải xuống cuốn sách tớ học lập trình làm quen với python pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách song ngữ trung việt pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *