Tải sách sgk sử 12 pdf [Link Driver] – Sachpdf

Sách giáo khoa sử 12 pdf

Sách giáo khoa Sử lớp 12 là một tài liệu giáo dục chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cung cấp kiến thức cơ bản và đầy đủ về lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975. Sách được biên soạn bởi các giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao, dựa trên các tài liệu, tư liệu lịch sử chính thức và bổ sung những thông tin mới nhất về lịch sử Việt Nam.

Sách bao gồm 3 phần chính, mỗi phần gồm nhiều chương nhỏ, được xây dựng theo hình thức câu hỏi – trả lời và có đầy đủ các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ giúp học sinh dễ hiểu và tiếp cận với nội dung bài học. Sách còn có các phần bổ sung như các bài tập, đề kiểm tra, lời giải chi tiết, các bài văn mẫu, hướng dẫn các phương pháp học tập và đọc hiểu lịch sử. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách giáo khoa sử 12 pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách giáo khoa sử 12 pdf

 • Tên sách: Sách Giáo khoa toán 5 
 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang: 234 trang
 • Thể loại: Sách giáo khoa

Sách giáo khoa Sử lớp 12 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2010, cập nhật lần cuối năm 2020. Sách được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao, dựa trên các tài liệu, tư liệu lịch sử chính thức và bổ sung những thông tin mới nhất về lịch sử Việt Nam.

Xem thêm  Tải sách mắt biếc pdf [Link Driver] - Sachpdf

Sách bao gồm 3 phần chính, mỗi phần gồm nhiều chương nhỏ. Các chương được xây dựng theo hình thức câu hỏi – trả lời và có đầy đủ các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ giúp học sinh dễ hiểu và tiếp cận với nội dung bài học.

Ngoài ra, sách còn có những phần bổ sung như các phần bài tập, đề kiểm tra, lời giải chi tiết, các bài văn mẫu, hướng dẫn các phương pháp học tập và đọc hiểu lịch sử.

Tải sách giáo khoa sử 12 pdf

 Link Tải sách giáo khoa sử 12 pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách giáo khoa sử 12 nói về vấn đề gì?

Sách giáo khoa sử lớp 12 nói về lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975, bao gồm các sự kiện chính như Cách mạng tháng Tám, chống Pháp đầu tiên, kháng chiến chống Mỹ và sự thống nhất đất nước. Sách cũng đề cập đến quá trình xây dựng và phát triển chế độ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và thành lập Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, sách cũng trình bày về các chính sách đổi mới và tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đổi mới, sự tham gia của Việt Nam vào hội nhập quốc tế và quan hệ với Trung Quốc. Sách giáo khoa Sử lớp 12 là một tài liệu rất quan trọng trong chương trình học tập của học sinh lớp 12, giúp học sinh có kiến thức cơ bản và đầy đủ về lịch sử Việt Nam, từ đó có thể hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của đất nước, từ đó có thể xây dựng được những quan điểm đúng đắn về lịch sử và vận dụng kiến thức đó vào cuộc sống thực tế.

Xem thêm  Tải sách 360 động từ bất quy tắc pdf [Link Driver] - Sachpdf

Vì vậy, sách giáo khoa sử lớp 12 là một tài liệu hữu ích giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam, những sự kiện lịch sử quan trọng và những thay đổi, phát triển của đất nước trong thời gian qua.

Tóm tắt sách giáo khoa sử 12 

Sách giáo khoa sử lớp 12 tập trung vào lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975. Sách được chia thành 3 phần:

Phần I: “Cách mạng tháng Tám và chế độ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam” bao gồm các chương như:

 • Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
 • Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Khởi nghĩa Yên Bái và phong trào Duy Tân
 • Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • Sự hình thành và phát triển của chế độ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam

Phần II: “Thời kỳ chống Pháp đầu tiên và đấu tranh giành độc lập dân tộc” bao gồm các chương như:

 • Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp đầu tiên
 • Thời kỳ chuyển tiếp từ kháng chiến chống Pháp đầu tiên đến kháng chiến chống Mỹ
 • Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và quá trình xây dựng chính quyền
 • Cuộc chiến tranh chống Mỹ và sự tham gia của quân đội và nhân dân Việt Nam
 • Thành lập Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và quá trình thống nhất đất nước
Xem thêm  Tải sách bí mật dotcom pdf [Link Driver] - Sachpdf

Phần III: “Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế” bao gồm các chương như:

 • Việt Nam trong những năm đầu đổi mới
 • Chính sách đổi mới và tăng trưởng kinh tế
 • Việt Nam trong thế giới sau Chiến tranh Lạnh
 • Điều kiện và bước đầu hội nhập quốc tế của Việt Nam
 • Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Tổng quan, sách giáo khoa sử lớp 12 cung cấp cho học sinh một cái nhìn toàn diện về lịch sử Việt Nam trong thời gian từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975, và cũng bao gồm những diễn biến chính của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nghe sách nói sách giáo khoa sử 12 pdf

 Tóm lại, sách giáo khoa Sử lớp 12 là một tài liệu giáo dục chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cung cấp kiến thức cơ bản và đầy đủ về lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975. Sách bao gồm 3 phần chính, mỗi phần gồm nhiều chương nhỏ, được xây dựng theo hình thức câu hỏi – trả lời và có đầy đủ các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ giúp học sinh dễ hiểu và tiếp cận với nội dung bài học. Sách giúp học sinh có kiến thức cơ bản và đầy đủ về lịch sử Việt Nam, hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của đất nước, từ đó có thể xây dựng được những quan điểm đúng đắn về lịch sử và vận dụng kiến thức đó vào cuộc sống thực tế. Cùng tải xuống cuốn sách giáo khoa sử 12 pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *