Tải sách lý thuyết trò chơi pdf [Link Driver] – Sachpdf

Lý thuyết trò chơi pdf

Cuốn sách “Lý thuyết trò chơi” là một tài liệu nghiên cứu về lý thuyết trò chơi trong kinh tế học và khoa học xã hội. Nó giải thích và khám phá cách các cá nhân hoặc tổ chức đưa ra quyết định trong các tình huống tương tác và trò chơi. Cuốn sách trình bày các khái niệm cơ bản và nguyên tắc trong lý thuyết trò chơi, các loại trò chơi phổ biến và các lời giải trong trò chơi.

Cuốn sách khám phá các khái niệm như trò chơi, người chơi, chiến lược và kết quả. Nó trình bày các dạng trò chơi như trò chơi không đồng thời, trò chơi đồng thời và trò chơi lặp đi lặp lại. Cuốn sách cung cấp các công cụ và phương pháp để phân tích hành vi của người chơi và tìm ra các lời giải như Nash equilibrium. Sách cũng khám phá ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội khác như đàm phán, tài chính, chính trị và công nghệ. Nó giúp hiểu và dự đoán hành vi của các bên trong các tình huống tương tác và cung cấp cái nhìn sâu hơn về quyết định và tương tác con người trong các môi trường phức tạp. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách lý thuyết trò chơi pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách lý thuyết trò chơi pdf

 • Tên sách: Sách Lý thuyết trò chơi 
 • Tác giả: Nhiều tác giả 
 • Dịch giả: Khánh Trang 
 • Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang: 152 trang
 • Thể loại: Phát triển bản thân
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Cuốn sách “Lý thuyết trò chơi” được xuất bản năm 2017. Sách bắt đầu bằng việc giới thiệu các khái niệm cơ bản trong lý thuyết trò chơi, bao gồm trò chơi, người chơi, chiến lược và kết quả. Nó cung cấp một khung lý thuyết để nghiên cứu hành vi của các người chơi trong các tình huống tương tác. Sách cung cấp các công cụ và phương pháp phân tích trong lý thuyết trò chơi, bao gồm lý thuyết tập trung (game theory in coalitional form) và lý thuyết trò chơi với thông tin bất đối xứng (asymmetric information game theory). Nó khám phá cách áp dụng các phương pháp này để nghiên cứu các tình huống thực tế.

Xem thêm  Tải một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản pdf Link Driver] - Sachpdf

Tải sách lý thuyết trò chơi pdf

 Link Tải sách lý thuyết trò chơi pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách lý thuyết trò chơi nói về vấn đề gì?

Sách “Lý thuyết trò chơi” nói về lĩnh vực lý thuyết trò chơi, một ngành nghiên cứu trong kinh tế học và khoa học xã hội. Cuốn sách khám phá và phân tích các hình thức tương tác và quyết định trong các tình huống trò chơi, nơi các cá nhân hoặc tổ chức phải đưa ra quyết định trong một môi trường có sự tương tác với người khác.

Sách giải thích các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong lý thuyết trò chơi, bao gồm các thành phần như trò chơi, người chơi, chiến lược và kết quả. Nó cung cấp các công cụ và phương pháp để phân tích và dự đoán hành vi của người chơi trong các trò chơi khác nhau.

Cuốn sách cũng trình bày các loại trò chơi phổ biến, bao gồm trò chơi không đồng thời, trò chơi đồng thời và trò chơi lặp đi lặp lại. Nó trình bày các chiến lược và lời giải trong các trò chơi này, bao gồm các khái niệm như Nash equilibrium, dominant strategy và mixed strategy.

Sách “Lý thuyết trò chơi” cũng khám phá các ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong kinh tế và các lĩnh vực khác. Nó có thể áp dụng để nghiên cứu quyết định kinh tế, đàm phán, tài chính, chính trị, công nghệ, sinh học và nhiều lĩnh vực khác, giúp hiểu và dự đoán hành vi của các bên trong các tình huống tương tác.

Xem thêm  Tải sách 6 chiếc mũ tư duy pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách lý thuyết trò chơi 

Sách “Lý thuyết trò chơi” (Game Theory) là một cuốn sách nghiên cứu về lĩnh vực lý thuyết trò chơi, được viết bởi nhà kinh tế học người Mỹ John Nash và các tác giả khác. Dưới đây là một tóm tắt về nội dung và lý thuyết chính trong cuốn sách:

 1. Lý thuyết trò chơi và áp dụng của nó: Cuốn sách giới thiệu lý thuyết trò chơi, một lĩnh vực nghiên cứu trong kinh tế học và khoa học xã hội, nghiên cứu hành vi và quyết định của các cá nhân hoặc tổ chức trong một tình huống tương tác. Lý thuyết trò chơi đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, chính trị, tài chính, công nghệ, sinh học và nhiều lĩnh vực khác.
 2. Nguyên tắc và khái niệm cơ bản: Cuốn sách giải thích các nguyên tắc và khái niệm cơ bản trong lý thuyết trò chơi, bao gồm trò chơi, cách thức tương tác, người chơi, chiến lược, trạng thái và kết quả. Nó trình bày các công cụ và phương pháp để phân tích và dự đoán hành vi của người chơi trong một trò chơi.
 3. Các dạng trò chơi: Cuốn sách tập trung vào các dạng trò chơi phổ biến, bao gồm trò chơi không đồng thời (sequential games), trò chơi đồng thời (simultaneous games), và trò chơi lặp đi lặp lại (repeated games). Nó giải thích cách phân tích và đưa ra quyết định trong từng loại trò chơi này.
 4. Các chiến lược và lời giải trong trò chơi: Cuốn sách cung cấp những chiến lược và lời giải trong trò chơi, bao gồm các khái niệm như Nash equilibrium, dominant strategy, mixed strategy, và nhiều khái niệm khác. Nó mô tả cách tính toán và tìm ra các lời giải trong các trò chơi khác nhau.
 5. Ứng dụng và tác động: Cuốn sách giới thiệu một số ứng dụng thực tế của lý thuyết trò chơi trong kinh tế và các lĩnh vực khác.
Xem thêm  Tải sách 500 bài tập vật lý thcs pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách lý thuyết trò chơi pdf

 Tóm lại, cuốn sách “Lý thuyết trò chơi” là một tài liệu nghiên cứu về lý thuyết trò chơi trong kinh tế học và khoa học xã hội. Nó khám phá cách mà các cá nhân hoặc tổ chức đưa ra quyết định trong các tình huống tương tác và trò chơi. Sách giải thích các khái niệm cơ bản, loại trò chơi phổ biến và lời giải trong trò chơi. Nó cung cấp công cụ và phương pháp để phân tích hành vi và dự đoán kết quả của người chơi. Sách cũng khám phá ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế đến chính trị và công nghệ. Nó mang lại cái nhìn sâu sắc về quyết định và tương tác con người trong các môi trường phức tạp. Cùng tải xuống cuốn sách lý thuyết trò chơi pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *