Tải sách luận ngữ pdf [Link Driver] – Sachpdf

Luận ngữ pdf

Sách “Luận Ngữ” là một tác phẩm cổ điển quan trọng nhất của Trung Quốc, bao gồm những lời dạy và cuộc trò chuyện của các nhà tư tưởng hàng đầu của Trung Quốc thời cổ đại, như Lão Tử và Confucius. 

Cuốn sách đã ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa và triết học Trung Quốc trong suốt hàng nghìn năm và được coi là một nguồn tư liệu vô giá cho những ai quan tâm đến lịch sử, triết học và văn hóa Trung Quốc. Sách được viết bằng chữ Hán và gồm 20 chương, với tổng số trang tùy thuộc vào phiên bản xuất bản. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách luận ngữ pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách luận ngữ pdf

  • Tên sách: Sách Luận ngữ 
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Thể loại: Triết học, lịch sử, văn hóa
  • Số trang: 256 trang
  • Nhà xuất bản: NXB Khoa học Xã hội
  • Năm xuất bản: 2015

Sách “Luận Ngữ” nói về nhiều vấn đề liên quan đến đạo đức, giáo dục, chính trị và quản lý trong xã hội cổ truyền Trung Quốc. Cuốn sách là bản ghi lại những cuộc trò chuyện và lời dạy của Lão Tử và các học trò, bao gồm cả Confucius (Khổng Tử), và tập trung vào các chủ đề như đạo đức, đức tính, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, kinh doanh, quản lý gia đình, giáo dục, văn hóa và lối sống. 

Xem thêm  Tải sách sgk địa 9 pdf [Link Driver] - Sachpdf

Cuốn sách được xem như một tài liệu quan trọng cho triết học và văn hóa Trung Quốc, và nó đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của người dân Trung Quốc suốt hàng ngàn năm.

Tải sách luận ngữ pdf

 Link Tải Sách luận ngữ pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách luận ngữ nói về vấn đề gì?

Sách “Luận Ngữ” (tiếng Trung: 論語) là một trong những tác phẩm cổ điển quan trọng nhất của Trung Quốc. Nó là một bản ghi lại những lời dạy và cuộc trò chuyện của những nhà tư tưởng hàng đầu của Trung Quốc thời cổ đại, bao gồm cả Lão Tử và Confucius (Khổng Tử). Cuốn sách được coi là một trong “Bốn sách của Hán” (tức là Tứ thư trong Văn khắc Trung Hoa), bao gồm “Sách Đường” (tiếng Trung: 尚書), “Sách Kinh” (tiếng Trung: 尙書), “Sách Mê Tông” (tiếng Trung: 易經), và “Luận Ngữ”.

Sách “Luận Ngữ” tập trung vào chủ đề đạo đức, giáo dục, chính trị và quản lý. Các chương trong sách thường được sắp xếp theo chủ đề, và những câu chuyện, lời dạy của các nhân vật đều liên quan đến những vấn đề đó. Cuốn sách cho thấy quan điểm của các nhà tư tưởng Trung Quốc về cách xây dựng một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc và bền vững.

Về mặt lịch sử, sách “Luận Ngữ” đã ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa và triết học Trung Quốc trong suốt hàng nghìn năm. Nó đã trở thành một trong những tác phẩm cổ điển quan trọng nhất của Trung Quốc và được coi là một nguồn tư liệu vô giá cho những ai quan tâm đến lịch sử, triết học và văn hóa Trung Quốc.

Xem thêm  Tải sách bài tập toán 9 tập 2 pdf Link Driver] - Sachpdf

Sách “Luận Ngữ” được viết bằng chữ Hán và gồm 20 chương, với tổng số trang tùy thuộc vào phiên bản xuất bản. Các bản dịch tiếng Việt của sách cũng đã được xuất bản và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng độc giả quan tâm đến văn học Trung Quốc.

Tóm tắt sách luận ngữ 

Sách “Luận Ngữ” (tiếng Trung: 論語) là một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, được xem như một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong văn học Trung Hoa và được tôn vinh như một trong “Bốn sách của Hán” (tức là Tứ thư trong Văn khắc Trung Hoa), bao gồm “Sách Đường” (tiếng Trung: 尚書), “Sách Kinh” (tiếng Trung: 尙書), “Sách Mê Tông” (tiếng Trung: 易經), và “Luận Ngữ”.

“Luận Ngữ” bao gồm các cuộc trò chuyện và lời dạy của nhà tư tưởng Lão Tử và những học trò của ông, bao gồm cả Confucius (Khổng Tử). Cuốn sách tập trung vào chủ đề đạo đức và giáo dục, và giải thích về cách để xây dựng một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc và bền vững. Các chương trong “Luận Ngữ” thường được sắp xếp theo chủ đề như đạo đức, chính trị, quản lý, gia đình và giáo dục.

Cuốn sách “Luận Ngữ” đã có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa và triết học Trung Quốc suốt hàng nghìn năm. Nó vẫn được coi là một trong những tác phẩm cổ điển quan trọng nhất của Trung Quốc và là một nguồn tư liệu vô giá cho những ai quan tâm đến lịch sử, triết học và văn hóa Trung Quốc.

Xem thêm  Tải sách b1 destination pdf Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách luận ngữ pdf

 Tóm lại, “Sách Luận Ngữ” là một tác phẩm triết học cổ điển của Trung Quốc, tập trung vào các chủ đề đạo đức, giáo dục, chính trị và quản lý. Sách được viết bằng chữ Hán và bao gồm 20 chương, được coi là một nguồn tư liệu vô giá cho những ai quan tâm đến lịch sử, triết học và văn hóa Trung Quốc. Sách tập trung vào chủ đề đạo đức, giáo dục, chính trị và quản lý, và cho thấy quan điểm của các nhà tư tưởng Trung Quốc về cách xây dựng một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc và bền vững. Cùng tải xuống cuốn sách luận ngữ pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *