Tải sách ielts advantage writing skills pdf [Link Driver] – Sachpdf

ielts advantage writing skills pdf

Sách “IELTS Advantage Writing Skills” là một cuốn sách chuyên về nâng cao kỹ năng viết của người học IELTS. Sách bao gồm 10 chương với các chủ đề như phân tích đề bài, xây dựng ý tưởng, viết mở đầu và kết luận, sử dụng các từ nối và cấu trúc câu văn, và sử dụng nguồn tài liệu. 

Cuốn sách cung cấp các bài tập thực hành và các bài mẫu để giúp người đọc áp dụng các chiến lược đã học vào thực tế. Các bài mẫu được viết bởi các tác giả có kinh nghiệm và được đánh giá cao trong kỳ thi IELTS. Sách có thể được sử dụng bởi cả những người mới bắt đầu học IELTS và những người đã có trình độ tiếng Anh ở mức trung bình đến cao. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách ielts advantage writing skills pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách ielts advantage writing skills pdf

  • Tên sách: Sách Ielts advantage writing skills 
  • Tác giả: Nhiều tác giả 
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Delta Publishing
  • Năm xuất bản: 2012
  • Số trang: 250 trang
  • Thể loại: Sách học tiếng Anh
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Sách “IELTS Advantage Writing Skills” là một cuốn sách được thiết kế để giúp người học IELTS phát triển kỹ năng viết của mình và đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra.

Cuốn sách bao gồm 10 chương, bắt đầu từ cách phân tích đề bài, xây dựng ý tưởng và kế hoạch cho bài viết của bạn. Sau đó, sách giải thích cách viết mở đầu và kết luận cho bài viết của bạn, cách sử dụng các từ nối và cấu trúc câu văn, và cách sử dụng các nguồn tài liệu để hỗ trợ ý tưởng và trích dẫn chúng một cách chính xác.

Xem thêm  Tải sách quản trị nguồn nhân lực pdf [Link Driver] - Sachpdf

Sách cung cấp các bài tập thực hành và các bài mẫu để người đọc có thể áp dụng các chiến lược đã học vào thực tế. Các bài mẫu được viết bởi các tác giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy IELTS và được đánh giá cao trong kỳ thi.

Tải sách ielts advantage writing skills pdf

 Link Tải sách ielts advantage writing skills pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách ielts advantage writing skills nói về vấn đề gì?

Sách “IELTS Advantage Writing Skills” nói về cách nâng cao kỹ năng viết của người học IELTS để đạt được điểm cao hơn trong bài kiểm tra. Sách tập trung vào phần thi Writing Task 1 và Task 2 của kỳ thi IELTS và cung cấp các chiến lược, bài tập thực hành và các bài mẫu để giúp người đọc phát triển kỹ năng cần thiết.

Các chủ đề trong sách bao gồm cách phân tích đề bài, xây dựng ý tưởng, viết mở đầu và kết luận, cách sử dụng các từ nối để liên kết ý tưởng và cấu trúc câu văn, cách sử dụng các nguồn tài liệu để hỗ trợ ý tưởng và trích dẫn chúng một cách chính xác.

Sách cũng cung cấp cho người đọc các bài mẫu được viết bởi các tác giả có kinh nghiệm để giúp người đọc hiểu được những gì được đánh giá cao trong kỳ thi IELTS. 

Như vậy, “IELTS Advantage Writing Skills” là một cuốn sách hữu ích cho những người muốn nâng cao kỹ năng viết của mình trong kỳ thi IELTS.

Xem thêm  Tải sách việt nam phong tục pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách ielts advantage writing skills 

Sách “IELTS Advantage Writing Skills” là một cuốn sách dành cho những người học IELTS muốn nâng cao kỹ năng viết của mình để đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra. Sách bao gồm các bài tập thực hành, lý thuyết và chiến lược để giúp người đọc phát triển các kỹ năng cần thiết cho cả hai phần thi Writing Task 1 và Task 2.

Sách bao gồm 10 chương, bao gồm các chủ đề như cách phân tích đề bài, xây dựng ý tưởng, viết mở đầu và kết luận, cách sử dụng các từ nối để liên kết ý tưởng và cấu trúc câu văn, cách sử dụng các nguồn tài liệu để hỗ trợ ý tưởng và trích dẫn chúng một cách chính xác.

Cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc một số bài mẫu được viết bởi các tác giả có kinh nghiệm, cung cấp cho người đọc một cái nhìn về những gì được đánh giá cao trong kỳ thi IELTS.

Tổng quan, “IELTS Advantage Writing Skills” là một cuốn sách hữu ích cho những ai muốn nâng cao kỹ năng viết của mình trong kỳ thi IELTS, cung cấp các chiến lược, bài tập thực hành và các bài mẫu để giúp người đọc phát triển kỹ năng cần thiết cho phần thi Writing.

Nghe sách nói sách ielts advantage writing skills pdf

Tóm lại, sách “IELTS Advantage Writing Skills” là một cuốn sách chuyên về nâng cao kỹ năng viết của người học IELTS, bao gồm 10 chương với các chủ đề liên quan đến phân tích đề bài, xây dựng ý tưởng, viết mở đầu và kết luận, sử dụng các từ nối và cấu trúc câu văn, và sử dụng nguồn tài liệu. Cuốn sách cung cấp các bài tập thực hành và các bài mẫu để giúp người đọc áp dụng các chiến lược đã học vào thực tế. Sách có thể được sử dụng bởi cả những người mới bắt đầu học IELTS và những người đã có trình độ tiếng Anh ở mức trung bình đến cao. Cuốn sách là một tài liệu hữu ích để giúp người đọc đạt điểm cao hơn trong kỳ thi IELTS. Cùng tải xuống cuốn sách ielts advantage writing skills pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách vũ trụ trong vỏ hạt dẻ pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *