Tải sách giáo trình minano nihongo bạn mới pdf [Link Driver] – Sachpdf

Sách “Minna no Nihongo” là một bộ sách giáo trình dạy tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật. Bộ sách này giúp người học tiếp cận với các từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tiếng Nhật. Bộ sách được xuất bản bởi công ty 3A Corporation tại Nhật Bản và bao gồm hai cuốn sách “Minna no Nihongo Shokyu 1” và “Minna no Nihongo Shokyu 2”. 

Mỗi cuốn sách bao gồm nhiều bài học, mỗi bài học có các phần bao gồm luyện nghe, luyện nói, luyện đọc và luyện viết, giúp người học phát triển các kỹ năng tiếng Nhật toàn diện. Bộ sách cũng đính kèm đĩa CD để giúp người học luyện nghe và phát âm tiếng Nhật chính xác hơn. Bộ sách “Minna no Nihongo” là một tài liệu học tiếng Nhật phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách giáo trình minano nihongo bạn mới pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách giáo trình minano nihongo bạn mới pdf

Tên sách: Sách Giáo trình minano nihongo bạn mới 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: NXB 3A Corporation

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 250

Thể loại: Sách ngôn ngữ

 

Sách “Minna no Nihongo” là bộ sách giáo trình dạy tiếng Nhật bao gồm hai cuốn sách “Minna no Nihongo Shokyu 1” và “Minna no Nihongo Shokyu 2”, được xuất bản bởi công ty 3A Corporation tại Nhật Bản. Bộ sách này dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật và giúp người học tiếp cận với các từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tiếng Nhật. Mỗi bài học trong sách có các phần bao gồm luyện nghe, luyện nói, luyện đọc và luyện viết, giúp người học phát triển các kỹ năng tiếng Nhật toàn diện. Sách được đính kèm đĩa CD để giúp người học luyện nghe và phát âm tiếng Nhật chính xác hơn. Bộ sách “Minna no Nihongo” là một tài liệu học tiếng Nhật phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Xem thêm  Tải sách luận ngữ pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tải sách giáo trình minano nihongo bạn mới pdf

Link Tải sách giáo trình minano nihongo bạn mới pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách giáo trình minano nihongo bạn mới nói về vấn đề gì?

Sách giáo trình “Minna no Nihongo” là một bộ sách dạy tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật. Bộ sách tập trung vào việc giảng dạy từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật cơ bản. Cuốn sách “Minna no Nihongo” có nội dung cụ thể như sau:

  • Các từ vựng cơ bản: Bộ sách cung cấp cho người học các từ vựng tiếng Nhật cơ bản, từ các từ vựng hàng ngày cho đến các từ vựng chuyên ngành.
  • Ngữ pháp tiếng Nhật: Bộ sách giải thích các cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản và nâng cao.
  • Kỹ năng nghe, nói, đọc và viết: Bộ sách hướng dẫn người học phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Nhật qua các bài tập và hoạt động.
  • Thực hành tiếng Nhật: Bộ sách cung cấp cho người học các bài thực hành tiếng Nhật để áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.
  • CD nghe: Bộ sách có đính kèm đĩa CD để giúp người học luyện nghe và phát âm tiếng Nhật chính xác hơn.

Tổng lại, bộ sách giáo trình “Minna no Nihongo” nhắm đến những người mới bắt đầu học tiếng Nhật, giúp họ tiếp cận với tiếng Nhật một cách dễ dàng và phát triển các kỹ năng tiếng Nhật cơ bản.

Xem thêm  Tải sách cambridge 13 pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách giáo trình minano nihongo bạn mới

Sách “Minna no Nihongo Bản mới” là một bộ sách giáo trình tiếng Nhật dành cho người học mới bắt đầu. Bộ sách được chia thành hai cuốn, bao gồm cuốn “Minna no Nihongo Shokyu 1” và cuốn “Minna no Nihongo Shokyu 2”.

Cuốn sách “Minna no Nihongo Shokyu 1” bao gồm 25 bài học chính và giúp người học tiếp cận với các từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tiếng Nhật. Mỗi bài học có các phần bao gồm luyện nghe, luyện nói, luyện đọc và luyện viết, giúp người học phát triển các kỹ năng tiếng Nhật toàn diện.

Cuốn sách “Minna no Nihongo Shokyu 2” tiếp tục với 25 bài học nâng cao hơn so với cuốn Shokyu 1, giúp người học tiếp tục cải thiện và phát triển khả năng giao tiếp tiếng Nhật của mình. Các bài học trong cuốn sách này bao gồm các chủ đề như kinh doanh, du lịch và nghệ thuật, giúp người học áp dụng tiếng Nhật vào các tình huống thực tế.

Sách được thiết kế với nhiều hình ảnh, bảng biểu và bài tập thực hành, giúp người học dễ dàng tiếp cận và hiểu bài học hơn. Sách có đính kèm đĩa CD để luyện nghe và phát âm tiếng Nhật. 

Bộ sách “Minna no Nihongo” cũng được đính kèm đĩa CD để giúp người học luyện nghe và phát âm tiếng Nhật chính xác hơn, và là một tài liệu học tiếng Nhật phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Xem thêm  Tải sách sinh lý học y khoa pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách giáo trình minano nihongo bạn mới pdf

Tóm lại, sách “Minna no Nihongo” là bộ sách giáo trình dạy tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật. Bộ sách này bao gồm hai cuốn sách “Minna no Nihongo Shokyu 1” và “Minna no Nihongo Shokyu 2” và được xuất bản bởi công ty 3A Corporation tại Nhật Bản. Bộ sách giúp người học tiếp cận với các từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tiếng Nhật. Mỗi bài học có các phần bao gồm luyện nghe, luyện nói, luyện đọc và luyện viết, giúp người học phát triển các kỹ năng tiếng Nhật toàn diện. Cùng tải xuống cuốn sách giáo trình minano nihongo bạn mới pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *