Tải sách destination pdf [Link Driver] – Sachpdf

Destination pdf

“Destination A1 A2 B1 B2” là một bộ sách giáo trình tiếng Anh được viết bởi Malcolm Mann và Steve Taylore-Knowles. Bộ sách này được thiết kế để giúp người học tiếng Anh phát triển và nâng cao kỹ năng của mình từ trình độ A1 đến B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Bộ sách chia thành nhiều đơn vị học tập khác nhau, tập trung vào các chủ đề khác nhau như văn hóa, công nghệ, cuộc sống hàng ngày, du lịch, v.v. Mỗi đơn vị chứa nhiều bài học đọc, nghe, nói và viết, giúp người học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết.

Sách được thiết kế với cấu trúc rõ ràng, giải thích ngữ pháp chi tiết, bài tập thực hành và các hoạt động tương tác giúp người học tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả. Sách còn cung cấp các bài kiểm tra và đánh giá định kỳ để giúp người học theo dõi tiến độ học tập của mình. Cùng tìm hiểu về cuốn sách và cách tải sách destination pdf trong bài viết dưới đây.

Thông tin chi tiết về sách destination pdf

  • Tên sách: Sách Destination 
  • Tác giả: Malcolm Mann và Steve Taylore-Knowles
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Oxford University Press
  • Năm xuất bản: 2008
  • Số trang: 309 trang
  • Thể loại: Sách học tiếng Anh
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

“Destination A1 A2 B1 B2” là một bộ sách học tiếng Anh của tác giả Malcolm Mann và Steve Taylore-Knowles. Bộ sách này được thiết kế để giúp người học tiếng Anh phát triển và nâng cao kỹ năng của mình từ trình độ A1 đến B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Xem thêm  Tải sách khéo ăn khéo nói có được thiên hạ pdfLink Driver] - Sachpdf

Bộ sách được thiết kế với cấu trúc rõ ràng, giải thích ngữ pháp chi tiết, bài tập thực hành và các hoạt động tương tác giúp người học tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả. Sách còn cung cấp các bài kiểm tra và đánh giá định kỳ để giúp người học theo dõi tiến độ học tập của mình.

Tải sách destination pdf

 Link Tải sách destination pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách destination nói về vấn đề gì?

Sách “Destination A1 A2 B1 B2” của Malcolm Mann và Steve Taylore-Knowles là một bộ sách học tiếng Anh được thiết kế để giúp người học phát triển và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình từ trình độ A1 đến B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Sách chia thành các unit tập trung vào các chủ đề khác nhau, bao gồm cuộc sống hàng ngày, du lịch, văn hóa, công nghệ, v.v. Mỗi unit có nhiều bài đọc, bài nghe, các hoạt động tập trung vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết như đọc hiểu, viết, nói và nghe.

Sách được thiết kế với các bài học rõ ràng, có cấu trúc và đầy đủ giải thích ngữ pháp cùng với các bài tập thực hành, giúp người học tiếp thu và phát triển kỹ năng tiếng Anh của họ một cách toàn diện. Sách “Destination A1 A2 B1 B2” được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả trong việc giúp người học cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

Xem thêm  Tải sách tài chính hành vi pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách destination của Malcolm Mann và Steve Taylore-Knowles

Sách “Destination A1 A2 B1 B2” của tác giả Malcolm Mann và Steve Taylore-Knowles là một bộ sách giáo trình học tiếng Anh, dành cho các học viên từ trình độ A1 đến B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR).

Sách được chia thành các đơn vị học tập khác nhau, tập trung vào các chủ đề như du lịch, công nghệ, văn hóa, và cuộc sống hàng ngày. Mỗi đơn vị chứa nhiều bài học đọc, nghe, nói và viết, giúp người học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết.

Sách chia thành nhiều đơn vị học tập khác nhau, tập trung vào các chủ đề khác nhau như văn hóa, công nghệ, cuộc sống hàng ngày, du lịch, v.v. Mỗi đơn vị chứa nhiều bài học đọc, nghe, nói và viết, giúp người học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết.

Giáo trình được thiết kế theo cấu trúc rõ ràng, với các giải thích ngữ pháp đầy đủ, bài tập thực hành và các hoạt động tương tác giúp người học tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả. Ngoài ra, sách còn cung cấp các bài kiểm tra và đánh giá định kỳ để giúp người học theo dõi tiến độ học tập của mình.

Tổng quan, “Destination A1 A2 B1 B2” là một bộ sách giáo trình tiếng Anh chất lượng cao và hiệu quả, được thiết kế để giúp người học phát triển và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Xem thêm  Tải sách quản trị tài chính doanh nghiệp pdf [Link Driver] - Sachpdf

Nghe sách nói sách destination pdf

Tóm lại, sách “Destination A1 A2 B1 B2” là một bộ sách giáo trình tiếng Anh được viết bởi Malcolm Mann và Steve Taylore-Knowles. Sách này được thiết kế để giúp người học tiếng Anh phát triển và nâng cao kỹ năng của mình từ trình độ A1 đến B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Bộ sách chia thành nhiều đơn vị học tập khác nhau, tập trung vào các chủ đề khác nhau và cung cấp các bài học đọc, nghe, nói và viết. Sách cung cấp giải thích ngữ pháp chi tiết, bài tập thực hành và các hoạt động tương tác để giúp người học phát triển kỹ năng ngôn ngữ. “Destination A1 A2 B1 B2” được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả trong việc giúp người học cải thiện trình độ tiếng Anh của mình và có thể sử dụng trong các trường học, trung tâm tiếng Anh hay tự học tại nhà. Cùng tải xuống cuốn sách destination pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *