Tải sách hóa 11 pdf Link Driver] – Sachpdf

Sách Hóa 11 là một tài liệu học tập quan trọng cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách bao gồm 6 chương với tổng cộng 340 trang và được viết dựa trên chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các chương trong sách bao gồm cấu trúc nguyên tử, hợp chất hóa học, phản ứng hóa học, tính axit-bazo, điện hóa và lượng tử. Mỗi chương bao gồm các phần giới thiệu chương, bài học, bài tập và câu hỏi thảo luận.

Sách sách hóa 11 pdf giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản trong môn hóa học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra và kỳ thi.

Thông tin chi tiết về sách hóa 11 pdf

Tên sách: Sách Hóa 11 

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam 

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 340

Thể loại: Sách giáo khoa 

Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 (hay còn gọi là sách Hóa 11) là một trong những tài liệu học tập chính trong chương trình học của học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam. Sách được chia thành 6 chương bao gồm các chủ đề về cấu trúc nguyên tử, hợp chất hóa học, phản ứng hóa học, tính axit-bazo, điện hóa và lượng tử. 

Sách chứa đầy đủ các kiến thức cơ bản về hóa học, bao gồm lý thuyết và các ứng dụng trong đời sống thực tế. Ngoài ra, sách cũng bao gồm các bài tập và câu hỏi thảo luận để giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm và kiến thức được trình bày.

Tải sách hóa 11 pdf

Link Tải sách hóa 11 pdf đang cập nhật …

Xem thêm  Tải sách hackers ielts listening pdf [Link Driver] - Sachpdf

Sách hóa 11 nói về vấn đề gì?

Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 là tài liệu học tập về hóa học cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam. Nó cung cấp các kiến thức cơ bản về hóa học, bao gồm các chủ đề về cấu trúc nguyên tử, hợp chất hóa học, phản ứng hóa học, tính axit-bazo, điện hóa và lượng tử. Sách Hóa 11 bao gồm 6 chương chính với các nội dung chính sau:

Chương 1: Cấu trúc nguyên tử

 • Mô hình nguyên tử của Bohr
 • Nguyên tử lưỡng tính
 • Cấu trúc electron và phân bố electron trên vỏ electron
 • Các khái niệm về năng lượng, tần số và bước sóng

Chương 2: Hợp chất hóa học

 • Các khái niệm về phân tử, ion và hợp chất
 • Các loại liên kết hóa học: ion, cộng hóa trị và phân cực
 • Các tính chất vật lý và hóa học của hợp chất

Chương 3: Phản ứng hóa học

 • Các loại phản ứng hóa học: oxi-hoá khử, trao đổi, thủy phân, trùng hợp, phân hủy và thế
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt và áp suất

Chương 4: Tính axit-bazo

 • Định nghĩa về axit và bazơ
 • Các chỉ tiêu đánh giá mức độ axit hoặc bazơ: pH, pOH, độ bazơ và độ axit
 • Các phản ứng axit-bazo và tính chất của chúng

Chương 5: Điện hóa

 • Định luật Faraday và khái niệm về điện giải
 • Điện phân và điện hóa các dung dịch
 • Pin và nguyên tắc hoạt động của chúng

Chương 6: Lượng tử

 • Các khái niệm cơ bản về lượng tử: sóng, hạt và bước sóng ánh sáng
 • Mô hình nguyên tử hiện đại và cấu trúc electron của nguyên tử
 • Các loại quang phổ và ứng dụng của chúng trong việc nghiên cứu vật liệu và tạo ra các thiết bị.
Xem thêm  Tải sách song ngữ anh việt hay pdf [Link Driver] - Sachpdf

Mỗi chương cung cấp các bài học, bài tập và câu hỏi thảo luận để giúp học sinh nắm vững kiến thức và chuẩn bị cho các bài kiểm tra và kỳ thi. Ngoài ra, sách cũng có phụ lục bổ sung về các phương pháp thực hành và kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học.

Tóm tắt sách hóa 11 

Sách giáo khoa Hóa học lớp 11 là một tài liệu học tập được xuất bản bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bao gồm 6 chương. Sách được viết dựa trên chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Mỗi chương của sách Hóa 11 bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu chương: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm và kiến thức được trình bày trong chương.
 2. Bài học: Tập trung vào các khái niệm và kiến thức cơ bản trong chương.
 3. Bài tập: Các bài tập giúp học sinh ôn tập và kiểm tra hiểu biết của mình.
 4. Câu hỏi thảo luận: Các câu hỏi đòi hỏi học sinh suy nghĩ sâu hơn về các khái niệm và kiến thức được trình bày trong bài học.

Các chương trong sách bao gồm:

 1. Cấu trúc nguyên tử: Trình bày về cấu trúc của nguyên tử, số hiệu nguyên tử, nguyên tố hóa học, cấu hình electron và bảng tuần hoàn.
 2. Hợp chất hóa học: Bao gồm các khái niệm về liên kết hóa học, hợp chất hữu cơ và vô cơ, sự tách điện cation và anion và phân tử hình.
 3. Phản ứng hóa học: Trình bày về các loại phản ứng hóa học, phản ứng trung hòa axit-bazo, phản ứng oxi hóa khử và phản ứng trung hòa khử.
 4. Tính axit-bazo: Bao gồm các khái niệm về độ acid – bazơ, phản ứng trung hòa acid-bazơ, hằng số ion hoá và tính chất acid-bazơ của các muối.
 5. Điện hóa: Trình bày về điện hóa và các ứng dụng của nó, bao gồm ống nghiệm Daniell, pin điện hóa và quá trình điện phân.
 6. Lượng tử: Trình bày về lượng tử và các ứng dụng của nó, bao gồm phổ hấp thụ, phổ phát xạ và phân tích nguyên tử.
Xem thêm  Tải sách tây du ký pdf [Link Driver] - Sachpdf

Sách Hóa 11 là tài liệu học tập quan trọng cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam. Sách giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm và kiến thức được trình bày thông qua các bài tập và câu hỏi thảo luận. Nó cũng giúp học sinh áp dụng các kiến thức hóa học vào các ứng dụng trong đời sống thực tế.

Nghe sách nói sách hóa 11 pdf


Tóm lại, sách Hóa 11 là tài liệu học tập về môn hóa học cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam. Sách bao gồm 6 chương và 340 trang, viết dựa trên chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chương trong sách bao gồm cấu trúc nguyên tử, hợp chất hóa học, phản ứng hóa học, tính axit-bazo, điện hóa và lượng tử. Sách cung cấp các bài học, bài tập và câu hỏi thảo luận để giúp học sinh nắm vững kiến thức và chuẩn bị cho các bài kiểm tra và kỳ thi. Cùng tải xuống cuốn sách hóa 11 pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *