Tải sách ngữ pháp tiếng trung pdf Link Driver] – Sachpdf

Tiếng Trung Quốc là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng bởi hơn một tỉ người trên khắp thế giới. Để học tốt tiếng Trung, việc nắm vững ngữ pháp là rất quan trọng.

Ngữ pháp tiếng Trung PDF bao gồm các quy tắc và cấu trúc để xây dựng câu trong tiếng Trung. Nó bao gồm các chủ đề như cách xây dựng câu, các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ), cách sử dụng các liên từ và giới từ, cấu trúc câu phức, cách sử dụng đại từ, thời gian và các chủ đề khác liên quan đến ngữ pháp.

Thông tin chi tiết về sách ngữ pháp tiếng trung pdf

Tên sách: Sách Ngữ pháp tiếng Trung 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 300 

Sách này cung cấp cho người học tiếng Trung các kiến thức về ngữ pháp, các quy tắc và cấu trúc của tiếng Trung cũng như cung cấp các bài tập để giúp người học thực hành và nâng cao kỹ năng sử dụng ngữ pháp tiếng Trung.

Một số quy tắc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản bao gồm cách sắp xếp các từ trong câu, cách sử dụng các thì khác nhau trong tiếng Trung và cách sử dụng các trợ từ và từ hạn định. Học ngữ pháp tiếng Trung là quan trọng trong việc phát âm, viết và nói tiếng Trung một cách chính xác và tự tin. 

Xem thêm  Tải sách effortless english pdf Link Driver] - Sachpdf

Tải sách ngữ pháp tiếng trung pdf

Link Tải sách ngữ pháp tiếng trung pdf đang cập nhật …

Sách ngữ pháp tiếng trung nói về vấn đề gì?

Sách ngữ pháp tiếng Trung nói về các quy tắc và cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Trung Quốc. Nó bao gồm các chủ đề như cách xây dựng câu, các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ), cách sử dụng các liên từ và giới từ, cấu trúc câu phức, cách sử dụng đại từ, thời gian và các chủ đề khác liên quan đến ngữ pháp.

Các sách ngữ pháp tiếng Trung thường bắt đầu với các khái niệm cơ bản như bảng phiên âm và cách phát âm. Sau đó, chúng tập trung vào các quy tắc ngữ pháp cơ bản, chẳng hạn như cách sắp xếp các từ trong câu và cách sử dụng các thì khác nhau trong tiếng Trung. Chúng cũng cung cấp các bài tập và ví dụ để giúp người học thực hành và hiểu thêm về cách sử dụng các quy tắc ngữ pháp này.

Một số chủ đề cụ thể trong sách ngữ pháp tiếng Trung có thể bao gồm cách sử dụng các từ chỉ thời gian, cách sử dụng động từ phản thể và các quy tắc động từ nhóm, cách sử dụng trợ từ và các từ hạn định, cấu trúc câu phức và đơn giản, và các quy tắc đặc biệt trong viết tiếng Trung.

Xem thêm  Tải sách sinh lý bệnh pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách ngữ pháp tiếng trung 

Cuốn sách “Ngữ pháp tiếng Trung” (Chinese Grammar Wiki BOOK: Intermediate) là một tài liệu học tiếng Trung chuyên sâu, do nhóm tác giả của trang web “Chinese Grammar Wiki” biên soạn. Cuốn sách được xuất bản vào năm 2018 bởi The Cheng & Tsui Company.

Cuốn sách bao gồm 22 chương, tập trung vào các chủ đề về ngữ pháp tiếng Trung cơ bản và nâng cao. Các chương được thiết kế với cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu, đồng thời cung cấp nhiều ví dụ và bài tập thực hành giúp người đọc hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng Trung.

Một số chủ đề được đề cập trong cuốn sách bao gồm: động từ, tính từ, liên từ, đại từ, câu phức, câu điều kiện, câu bị động, câu so sánh, câu gián tiếp, câu đồng tình, câu phủ định, v.v.

Cuốn sách “Ngữ pháp tiếng Trung” phù hợp cho những người học tiếng Trung ở trình độ trung bình đến nâng cao, đặc biệt là những người muốn củng cố kiến thức ngữ pháp của mình và phát triển khả năng sử dụng tiếng Trung trong giao tiếp hàng ngày.

Nghe sách nói sách ngữ pháp tiếng trung pdf

Tóm lại, “Ngữ pháp tiếng Trung” là một cuốn sách chuyên sâu về ngữ pháp tiếng Trung, cung cấp cho người đọc nhiều kiến thức và bài tập thực hành để giúp họ củng cố và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Trung. Nếu bạn đang học tiếng Trung, việc đọc các sách ngữ pháp tiếng Trung và thực hành sử dụng các quy tắc ngữ pháp sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Trung của mình. Cùng tải xuống cuốn sách ngữ pháp tiếng trung pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách đầu tư tài chính pdf Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *