Tải sách hacker ielts reading pdf Link Driver] – Sachpdf

Sách “Hacker IELTS Reading” là một tài liệu hướng dẫn giải quyết các câu hỏi đọc trong kỳ thi IELTS. Sách cung cấp các chiến lược đọc hiệu quả, giải thích về các loại câu hỏi đọc, cách giải quyết các câu hỏi đọc và cung cấp 12 bài đọc thực tế để luyện tập. Ngoài ra, sách còn cung cấp các bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm để giúp người học rèn luyện kỹ năng đọc IELTS của mình. Tài liệu này sẽ hữu ích cho những người muốn nâng cao khả năng đọc của mình trong kỳ thi IELTS.

Sách Hacker IELTS Reading pdf của tác giả Viện ngôn ngữ Hackers là một tài liệu hữu ích cho những người muốn nâng cao khả năng đọc của mình trong kỳ thi IELTS. Sách cung cấp các chiến lược và kỹ thuật đọc hiệu quả, giải thích về các loại câu hỏi đọc, cách giải quyết các câu hỏi đọc và cung cấp nhiều bài đọc thực tế để luyện tập. Ngoài ra, sách còn cung cấp các bài tập và câu hỏi trắc nghiệm để người học có thể thực hành và kiểm tra kỹ năng đọc của mình. Tóm lại, đây là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho những ai đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, đặc biệt là phần đọc.

Thông tin chi tiết về sách hacker ielts reading pdf

Công ty phát hành

Tác giả

Tên sách

Alphabooks

Viện ngôn ngữ Hackers

Hacker Ielts Reading 

Ngày xuất bản 2019-07-01 
Số trang 552

Sách “Hacker IELTS Reading” là một cuốn sách hướng dẫn tự học kỹ năng đọc IELTS, nổi tiếng và được đánh giá cao bởi cộng đồng học viên IELTS. Cuốn sách này được viết bởi tác giả Ryan Higgins, một chuyên gia về IELTS với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn.

Sách “Hacker IELTS Reading” giúp người đọc nâng cao kỹ năng đọc IELTS của mình thông qua các bài tập thực hành và các chiến lược đọc hiệu quả. Cuốn sách bao gồm 12 bài đọc thực tế, tương đương với những bài đọc trong kỳ thi IELTS, giúp người học quen thuộc với cấu trúc và phong cách của các bài đọc IELTS. Mỗi bài đọc đều được trình bày theo dạng đoạn văn ngắn, giúp người học dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ nội dung.

Tải sách hacker ielts reading pdf

Link Tải sách hacker ielts reading pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách hacker ielts reading pdf nói về vấn đề gì?

Sách “Hacker IELTS Reading” tác giả Viện ngôn ngữ Hackers viết về kỹ năng đọc trong kỳ thi IELTS, nhằm giúp người học nâng cao khả năng đọc và hiểu các bài đọc trong kỳ thi IELTS. Cuốn sách tập trung vào việc giải thích cách đọc hiệu quả và cung cấp các chiến lược để giải quyết các câu hỏi đọc trong kỳ thi IELTS. Sách cung cấp cho người học 12 bài đọc thực tế tương đương với các bài đọc trong kỳ thi IELTS để giúp người học quen thuộc với cấu trúc và phong cách của các bài đọc IELTS. Cuốn sách cũng cung cấp các bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm để người học có thể rèn luyện kỹ năng đọc IELTS của mình. Tóm lại, sách “Hacker IELTS Reading” viết về kỹ năng đọc trong kỳ thi IELTS và giúp người học nâng cao khả năng đọc và hiểu các bài đọc trong kỳ thi này.

Cuốn sách cũng cung cấp các kỹ năng cần thiết để giải quyết các câu hỏi đọc IELTS, bao gồm các chiến lược đọc hiệu quả, nhận diện từ khóa và ý chính, giải thích cấu trúc câu hỏi và phương pháp trả lời các loại câu hỏi khác nhau trong bài đọc IELTS. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp các bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm để người học có thể rèn luyện kỹ năng đọc IELTS của mình.

Tóm tắt sách hacker ielts reading pdf của tác giả Viện ngôn ngữ Hackers

Sách “Hacker IELTS Reading” bao gồm các nội dung sau:

  1. Chiến lược đọc hiệu quả: Sách giải thích các kỹ năng cần thiết để đọc hiệu quả các bài đọc IELTS, như cách tìm kiếm thông tin nhanh chóng, tập trung vào ý chính của bài đọc và đọc trước các câu hỏi.
  2. Các loại câu hỏi đọc: Sách cung cấp thông tin về các loại câu hỏi đọc trong kỳ thi IELTS, bao gồm multiple-choice, matching, summary completion và sentence completion.
  3. Cách giải quyết câu hỏi đọc: Sách cung cấp các chiến lược giải quyết các câu hỏi đọc, bao gồm cách tìm kiếm thông tin, phân tích cấu trúc câu, tìm từ đồng nghĩa và đối lập.
  4. 12 bài đọc thực tế: Sách cung cấp 12 bài đọc thực tế với độ khó tương đương với các bài đọc trong kỳ thi IELTS, từ chủ đề đa dạng như khoa học, kinh tế, xã hội, lịch sử và văn hóa.
  5. Bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm: Sách cung cấp các bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm để người học có thể rèn luyện kỹ năng đọc IELTS của mình.

Sách “Hacker IELTS Reading” là một tài liệu hướng dẫn giải quyết các câu hỏi đọc trong kỳ thi IELTS. Sách cung cấp các chiến lược đọc hiệu quả, giải thích về các loại câu hỏi đọc, cách giải quyết các câu hỏi đọc và cung cấp 12 bài đọc thực tế để luyện tập. Ngoài ra, sách còn cung cấp các bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm để giúp người học rèn luyện kỹ năng đọc IELTS của mình. Tóm lại, sách “Hacker IELTS Reading” là một tài liệu hữu ích cho những người muốn nâng cao khả năng đọc của mình trong kỳ thi IELTS.

Nghe sách nói hacker ielts reading pdf


Tóm lại, sách “Hacker IELTS Reading” của tác giả Viện ngôn ngữ Hackers giải thích cách đọc hiệu quả các bài đọc trong kỳ thi IELTS và cung cấp các chiến lược và bài tập thực hành để giúp người học nâng cao khả năng đọc của mình.Cùng tải xuống cuốn sách hacker ielts reading pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách bài tập ngữ pháp tiếng hàn pdf Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *