Tải sách 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng pdf Link Driver

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng là danh sách 3000 từ tiếng Anh thông dụng pdf được sắp xếp theo tần suất sử dụng trong văn bản tiếng Anh thông thường. Danh sách này được tạo ra bằng cách phân tích một tập dữ liệu lớn của các văn bản tiếng Anh và xác định các từ xuất hiện thường xuyên nhất.

Ngoài ra, danh sách này còn là một công cụ hữu ích cho các người học tiếng Anh ở trình độ mới bắt đầu và cần xây dựng nền tảng từ vựng cơ bản. Các người học có thể sử dụng danh sách này để học các từ vựng cơ bản và trung bình trong tiếng Anh, và sau đó tiếp tục mở rộng từ vựng của mình thông qua việc đọc, nghe, viết và nói tiếng Anh thường xuyên.

Thông tin chi tiết về sách 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng 

Công ty phát hành: MCBOOKS

Tên sách: Sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Ngày xuất bản: 2013-08-01

Số trang: 317 

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Các từ vựng trong danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng bao gồm các từ đơn giản như “a”, “the”, “and”, “but”, “or”, “not”, và các từ phức tạp hơn như “disseminate”, “aberration”, “capricious”, và “circumscribe”. Danh sách này cũng bao gồm các từ liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn như kỹ thuật, y học, luật pháp và khoa học tự nhiên.

Xem thêm  Tải sách sống thực tế giữa đời thực dụng pdf Link Driver] - Sachpdf

Các từ trong danh sách này được sắp xếp theo thứ tự tần suất sử dụng, từ phổ biến nhất đến từ ít phổ biến hơn. Việc học và nắm vững các từ vựng trong danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng sẽ giúp bạn nâng cao khả năng đọc, viết và nói tiếng Anh của mình.

Tải sách 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng pdf

Link Tải sách 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng pdf đang cập nhật … TẢI VỀ

Sách 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nói về vấn đề gì?

Sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng là một tài liệu giáo dục và học tập về từ vựng tiếng Anh. Sách cung cấp một danh sách các từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất được sắp xếp theo tần suất sử dụng trong văn bản tiếng Anh thông thường. Nó cung cấp cho người học một cách tiếp cận hệ thống để học từ vựng tiếng Anh theo một cách có hệ thống và hiệu quả.

Sách bao gồm các từ vựng cơ bản và phổ biến như “a”, “the”, “and”, “but”, “or”, “not” và các từ phức tạp hơn như “disseminate”, “aberration”, “capricious”, “circumscribe” và các từ liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn khác nhau như kỹ thuật, y học, luật pháp và khoa học tự nhiên.

Sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng được thiết kế để giúp người học tiếng Anh nâng cao khả năng đọc, viết và nói tiếng Anh của mình. Nó cũng là một công cụ hữu ích cho các người học tiếng Anh mới bắt đầu và cần xây dựng nền tảng từ vựng cơ bản. Việc học và nắm vững các từ vựng trong danh sách này sẽ giúp người học tiếng Anh mở rộng khả năng giao tiếp và hiểu được nhiều hơn trong các tình huống trao đổi văn bản tiếng Anh trong cuộc sống và công việc.

Xem thêm  Tải sách sgk sử 10 pdf [Link Driver] - Sachpdf

Tóm tắt sách 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng pdf

Sách “3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng” là một tài liệu học từ vựng tiếng Anh cơ bản giúp người học tiếng Anh nâng cao khả năng đọc, viết và nói tiếng Anh của mình. Sách cung cấp cho người học một danh sách các từ vựng tiếng Anh được sắp xếp theo tần suất sử dụng trong văn bản tiếng Anh thông thường.

Sách bao gồm các từ vựng cơ bản và phổ biến như “a”, “the”, “and”, “but”, “or”, “not” và các từ phức tạp hơn như “disseminate”, “aberration”, “capricious”, “circumscribe” và các từ liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn khác nhau như kỹ thuật, y học, luật pháp và khoa học tự nhiên.

Việc học và nắm vững các từ vựng trong danh sách này sẽ giúp người học tiếng Anh mở rộng khả năng giao tiếp và hiểu được nhiều hơn trong các tình huống trao đổi văn bản tiếng Anh trong cuộc sống và công việc. Sách cũng là một công cụ hữu ích cho các người học tiếng Anh mới bắt đầu và cần xây dựng nền tảng từ vựng cơ bản.

Nghe sách nói sách 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng 


Tóm lại, sách “3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng” cung cấp cho người học một danh sách các từ vựng tiếng Anh được sắp xếp theo tần suất sử dụng trong văn bản tiếng Anh thông thường, từ cơ bản đến phức tạp và liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Việc nắm vững các từ vựng trong sách sẽ giúp người học mở rộng khả năng giao tiếp và hiểu được nhiều hơn trong các tình huống trao đổi văn bản tiếng Anh trong cuộc sống và công việc, đồng thời là một công cụ hữu ích cho các người học tiếng Anh mới bắt đầu và cần xây dựng nền tảng từ vựng cơ bản. Cùng tải xuống cuốn sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng pdf để đọc thêm nhiều kiến thức hay.

Xem thêm  Tải sách diary of a wimpy kid song ngữ pdf [Link Driver] - Sachpdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *